Vacature Programmamanager TerraTechnica

15 februari 2018 - 

TerraTechnica richt zicht op onderwijs, onderzoek en innovatie in duurzame energietechnologie. Het is een krachtenbundeling van vraaggestuurd onderwijs, toegepast onderzoek en ondernemerschap, met een overheid die stimuleert en zorgt voor verbinding. Met onderzoeks- en onderwijsinstellingen die kennis delen en bedrijven die participeren in het onderwijs en onderzoek.

Het doel is (hoger) onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten en daarbij de sterke punten en ontwikkelingen in de regio te benutten.

Bekijk hier de vacature.