Meet Up TerraTechnica

De sleutel naar oplossingen in de overgang naar duurzame energiebronnen.

Ontmoet (regionale) ondernemers, onderzoekers, docenten, studenten en overheidsfunctionarissen. En ga samen aan de slag met wereldwijde uitdagingen rondom de overgang naar duurzame energiebronnen.

Hoofdsprekers van deze middag: Milan en Patrick van der Meulen behoren tot de top 25 veelbelovende jonge ondernemers van Nederland. Beide twintigers en passievolle ondernemers met zonne-energie organisatie Enie.nl. Milan van der Meulen is door oud-president Al Gore opgeleid tot ‘Climate Reality Leader’. In een half uur nemen zij u mee in de noodzaak om te veranderen: klimaatverandering. De mogelijkheid om te kunnen veranderen, aan de hand van technologieën en trends en of de omgeving en het politieke klimaat ons in staat stelt om te zullen veranderen.

Programma
14.30 uur Ontvangst
15.00 uur Interactieve presentaties
16.00 uur Plenaire inleiding
16.05 uur Presentatie Milan en Patrick van der Meulen
16.40 uur Pitches studenten Business Game
17.05 uur Borrel & jurybesluit
18.00 uur Einde

Interactieve presentaties
Tijdens de Meet Ups van TerraTechnica delen wij kennis, inspireren wij elkaar en werken wij samen aan wereldwijde vraagstukken. Op 31 mei delen organisaties uit de regio hun uitdagingen en ontwikkelingen in de energietransitie. Maak bij uw inschrijving een keuze uit één van de interactieve presentaties:

 • ECN part of TNO. Nederland moet van het gas af. Om de doelen uit het Parijs-akkoord te halen moet de CO2-uitstoot van de energievoorziening in 2050 naar nul. Het kennis en innovatie instituut ECN part of TNO wil de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening versnellen. ECN part of TNO deelt deze middag een aantal voorbeelden van nieuwe technologie en kennis die zij ontwikkelt om de energietransitie mogelijk te maken. - Ruud van den Brink manager Energietransitie
 • HVC werkt aan betrouwbaar, groen en toekomstbestendig verwarmen van woningen. Ontdek hoe het warmtenet werkt en met welke andere ontwikkelingen HVC bezig is op het gebied van KlimaatloopEnergie. - Robbert Crabbendam manager Warmtelevering
 • De opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is simpel: draag bij aan een gezonde economische groei in Noord-Holland Noord. Hoe? En met welke instrumenten? En is deze opdracht eigenlijk wel reëel nu de schaarste van medewerkers groot is? – Thijs Pennink directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)
  De klimaatverandering raakt ook het Hoogheemraadschap. Dijkverzwaring als gevolg van de zeespiegelstijging. Watersystemen in polders en stresstesten in stedelijke gebieden i.v.m. zwaardere buien. Benieuwd wat het HHNK doet op het gebied van Waterveiligheid, Duurzaamheid en Circulaire Economie? En wat kunnen (kennis)instelling daaraan bijdragen? – Klaas Jan de Hart en Gerard Hofmeijer HHNK.
 • DataScience
  Wat is big data? Wat voor waarde kun je creëren met big data? En wat moeten organisaties doen om big data waardevol te laten zijn?
 • Centre of Expertise SEECE (exclusief voor docenten)
  Speciaal voor docenten wordt toelichting gegeven op de werking en inhoud van een Centre of Expertise. Wat is het? Hoe werkt het? En welke rol heb ik daarin als docent? -Jan Oosting projectleider Sustainable Electrical Energy Centre of Expertisee (SEECE).

Business Game
Studenten Technische Bedrijfskunde en Business, Finance & Law van Hogeschool Inholland hebben voorafgaand aan de Meet Up een dagprogramma: de Business Game. In één dag leren zij hoe van een goed idee een goed business concept te maken. Met workshops over hoe genereer ik een goed idee en hoe overtuig ik investeerders van mijn plan. De vijf beste studenten delen hun pitch met de zaal.

Aanmelden
Aanmelden kan via het formulier aan de rechterzijde op deze pagina. Vergeet niet aan te geven welke presentatie u wenst bij te wonen. Graag tot 31 mei!

Ben jij student en doe je die dag mee aan de Business Game van studievereniging TBK of BFL? Dan sluit jouw programma automatisch aan bij de Meet Up. Je hoeft je niet apart aan te melden.


Met onder andere

Milan van der Meulen
Climate Reality Leader | Ondernemer Enie.nl

Patrick van der Meulen
Ondernemer Enie.nl
Gerelateerd

Hoofdsprekers van deze middag: Milan en Patrick van der Meulen behoren tot de top 25 veelbelovende jonge ondernemers van Nederland. Beide twintigers en passievolle ondernemers met zonne-energie organisatie Enie.nl. Milan van der Meulen is door oud-president Al Gore opgeleid tot ‘Climate Reality Leader’. In een half uur nemen beide heren u mee in de noodzaak om te veranderen: klimaatverandering. De mogelijkheid om te kunnen veranderen aan de hand van technologieën en trends en of de omgeving en het politieke klimaat ons in staat stelt om te zullen veranderen.