De kop is eraf voor TerraTechnica

25 oktober 2017 - 

Op 10 oktober 2017 in De Telefooncentrale in Alkmaar vond de aftrap plaats van een nieuw en uniek platform: TerraTechnica. TerraTechnica wil samen met het bedrijfsleven, de kennis- en onderwijsinstellingen (zoals ECN en Inholland) en de lokale overheden de regio wereldwijd op de kaart te zetten als het gaat om duurzame energie technologie. Een kleine honderd gasten, ondernemers, onderzoekers, docenten en studenten, waren getuige van de aftrap van dit ambitieuze initiatief, onder leiding van werkambassadeur Dook van den Boer van de Provincie Noord-Holland.

Samenwerken aan innovatieve oplossingen

Vier actielijnen werden gepresenteerd door de founding partners van TerraTechnica: het opzetten van een Centre of Expertise voor toegepast onderzoek, een incubator om ideeën die bijdragen aan duurzame energie te ontwikkelen en te vermarkten, een kenniswerkplaats waar studenten werken aan real life projecten en een incubator voor Data Science en Big Data. Dit allemaal tot doel om onderwijs en arbeidsmarkt bij elkaar te brengen en samen tot innovatieve oplossingen te komen die wereldwijd impact hebben.

Texel 100% duurzaam

De presentaties werden opgeluisterd door verhalen van studenten die werken aan de wereld van morgen. Zo vertelde 4e jaars student Electrotechniek Gilian Gilissen over zijn project om Texel 100% duurzaam te maken. “Als dit lukt, kunnen we de hele wereld zelfvoorzienend maken.” Het studieproject zit er weer op, maar het werk wordt voortgezet door de incubator binnen een van de actielijnen van TerraTechnica.

Een bakkie voor verbinding

Ron Huibers van Ondernemend Alkmaar kwam met een oproep aan de studenten. “Wij willen samenwerken met de ingenieurs van de toekomst om uit te vinden hoe we de warmte/koude opslag op afstand kunnen beheren.” Samenwerken is elkaar op een hoger niveau tillen, dat versterkt de innovatiekracht. Dat zag een student ook, en hij dacht gelijk verder: “Kunt u ons dan ook leren om ondernemer te zijn?” Goede ideeën uit het stof halen en samen met studenten weer nieuw leven inblazen. Lokaal oplossingen vinden voor mondiale uitdagingen, dat sprak de studenten aan. Zij nodigden de bedrijven uit om een ‘bakkie’ te doen om de verbinding aan te gaan.

Grijp de zon

Het middagprogramma werd ingeluid door Gerard van Oosten van Hogeschool Inholland gevolgd door Diederik Samsom (HVC). Samsom riep de hulp in van de nieuwe generatie “Straks rijdt iedereen elektrisch, hoe krijgen we die laadpalen bij ieder huis? En moeten dat wel laadpalen zijn? Hoe vinden we andere manieren om huizen te verwarmen?” Hij benadrukte de urgentie van de energietransitie. “Voor de volgende generaties moeten we nú de zon grijpen, maar ook andere energiebronnen aanboren. Als bedrijven en onderwijsinstellingen open staan voor nieuwe avonturen, stappen zetten en studenten de ruimte geven, dan ligt de wereld aan jullie voeten”.

Een mooie start van TerraTechnica

Nadat Diederik Samsom officieel de ‘Toekomststoel van Jan Terlouw’ in ontvangst nam, symbool voor de komende generaties, startte het matchmaking onder leiding van de 3D Makerszone. In groepjes bestaande uit bedrijven, studenten en docenten werd hard gewerkt aan het formuleren van een concreet vraagstuk. Er werden tien business cases voorgelegd en gekeken of de student daarbij kon en wilde aansluiten voor een stage of afstudeeropdracht. Zo had Dura Vermeer een vraagstuk met betrekking tot duurzame infrastructuur in Heerhugowaard, en de organisatie achter de Toekomststoel zocht naar ideeën om het initiatief verdere bekendheid te geven. Hun doel: dit jaar 250 stoelen door basisschoolleerlingen laten ‘oppimpen’ en vervolgens in de markt zetten. Aan de ene tafel hielp de student de ondernemer om zijn vraagstuk goed helder te krijgen, aan een andere tafel werden zelfs al ideeën uitgewerkt. Het was goed om te zien hoe enthousiast en gedreven de jongeren aan de tafels in gesprek gingen met het bedrijfsleven. Stuk voor stuk gaven ze blijk van een goede portie 21st century skills. Een mooie start van TerraTechnica. “Het was een inspirerende middag voor álle partijen”, zo nam een van de studenten het slotwoord.

Meet-ups

De matchmaking was een klein voorproefje van de meet-ups die TerraTechnica het komend jaar gaat organiseren. Deze meet-ups zullen de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs in de regio verder stimuleren en optimaliseren. Hou de website in de gaten voor de volgende bijeenkomst. Of stuur een mail naar jacqueline.vanalten@inholland.nl en we houden je op de hoogte. Op 10 oktober, de dag van de Duurzaamheid, kon iedereen kennismaken met TerraTechnica, het verbindende platform voor onderwijs, onderzoek en innovatie in duurzame energie technologie. Ons doel: Reshaping the world! Dat klinkt heel ambitieus, maar dat zijn we ook. Met een bundeling van krachten in onze regio Noord-Holland Noord willen wij met local solutions de global challenges aangaan. Innovatie. No nonsense. Hard werken en meters maken. Daar staat de regio voor.