Duurzame energie: De Nieuwe Afsluitdijk

25 oktober 2017 - 

Op de Afsluitdijk kunnen we uitstekend duurzame energie winnen. Het waait er vaak hard en de lichtintensiteit is in het noorden hoger dan op andere plaatsen in Nederland. We kunnen er ook energie winnen door gebruik te maken van waterstroming, het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed en het verschil tussen zoet en zout water. Zowel overheden als kennisinstellingen en bedrijven hebben veel belangstelling voor het thema Energie & Water.

Voor meer informatie: deafsluitdijk.nl