Petra Bijvoet komt TerraTechnica versterken als Projectleider Centre of Expertise

24 november 2017 - 

Vorige week heeft Petra de overstap gemaakt van de Gemeente Alkmaar naar TerraTechnica, waar zij gaat werken aan de opzet van het Centre of Expertise.

Petra kent de potentie van de regio op gebied van duurzame energie als geen ander. Zij werkte bij de gemeente als strateeg en programmamanager Kennis en Innovatie en heeft bijgedragen aan de opzet van IDEA, de incubator voor duurzame energie. Ze is in het bijzonder trots op de opzet van InVesta: het expertisecentrum voor Groen Gas en de deelname in een Europees programma Northern Connections, bedoeld om de exportmogelijkheden van het MKB in duurzame energie te vergroten. Sinds de start in september is zij vanuit gemeente Alkmaar aangesloten bij het programmabureau van TerraTechnica.

Petra gaat zich in eerste instantie bezig houden met het opstellen van een businessplan voor het Centre of Expertise om subsidie te kunnen aanvragen. Zij betrekt hierin onderwijspartners, onderzoekers en bedrijfsleven. Samen zetten zij een multidisciplinair onderzoeksprogramma op. Daarnaast gaat Petra ervoor zorgen dat meer partners zich aansluiten bij het Centre of Expertise van TerraTechnica.

Wat is haar motivatie om bij TerraTechnica aan de slag te gaan?

Ik zoek steeds naar zingeving in mijn werk en vind het heel belangrijk om bij te dragen aan grote maatschappelijke vraagstukken om zo het verschil te maken. Centraal hierin staan voor mij: bruggenbouwen tussen mensen en organisaties, zoeken naar creatieve oplossingen en internationale samenwerking. Zo werkte ik 5 jaar in Guatemala voor de Verenigde Naties als human rights officer.

TerraTechnica zit mij als gegoten. De internationale ambities in duurzame energietechniek, onderwijs en ondernemerschap vallen samen met mijn eigen idealen. Verder ik ben geboren en getogen in de regio (Heerhugowaard) en afgestudeerd als milieugeograaf.”