Hogeschool Inholland en TerraTechnica helpen Texel zelfvoorzienend te zijn met energie en water

20 februari 2018 - 

Hogeschool Inholland, het Centre of Expertise TerraTechnica en de gemeente Texel hebben het initiatief genomen voor een samenwerking op het gebied van duurzame ontwikkeling. Op maandag 12 maart is hiervoor een manifest ondertekend in het gemeentehuis van Texel door directeur Techniek, Ontwerpen en Informatica Van der Bijl van Hogeschool Inholland Alkmaar, projectmanager Bijvoet van TerraTechnica en wethouder Hercules. De samenwerking heeft de afgelopen jaren vorm gekregen omdat de hogeschool onderdelen van Planet Texel verder is gaan uitwerken. De ambitie van Texel om op korte termijn zelfvoorzienend te willen zijn met duurzame energie en water. Dit is daarmee ook de grote uitdaging voor de studenten van Inholland Alkmaar. En andersom heeft Texel slimme, jonge mensen nodig die vorm geven aan de energietransitie. Samen met Pepijn Lijklema van TexLabs worden werkweken georganiseerd voor studenten op Texel.

We staan aan het begin van een proces waarbij onze maatschappij kantelt naar een duurzame, circulaire samenleving. Noodgedwongen door klimaatverandering en een tekort aan primaire grondstoffen. En ook verplicht door internationale afspraken en nationaal beleid. Om die nieuwe samenleving, die nieuwe economie en energievoorziening vorm te geven, zijn mensen nodig. Jonge mensen die zijn opgeleid met deze transitie, die begrijpen wat er nodig is en dat vanzelfsprekend vinden. Die slimme oplossingen verzinnen voor alle problemen onderweg, daar mee om kunnen gaan en ze ook uit kunnen voeren.

Texel is Nederland in het klein. Texel heeft een schaal die precies aansluit bij de nieuwe samenleving, bij de circulaire economie en lokale voorzieningen. Daarom is het eiland een ideale plaats om voorop te lopen in de transitie, om als voorbeeld te dienen. Daarom is het ook een ideale plaats voor studenten en onderzoekers. Zij kunnen leren van Texel en Texel kan leren van hen.

Vanuit deze wetenschap en de praktijkervaring van de afgelopen jaren, is de behoefte ontstaan om dit met een manifest te onderstrepen. Hogeschool Inholland, TerraTechnica en de gemeente Texel starten hiermee, vanuit de wens om de waardevolle ervaring van afgelopen jaren bij de uitwerking van Planet Texel te borgen voor de toekomst.