Goed nieuws! We kunnen volledig van de fossiele brandstoffen af.

31 mei 2018 - 

Met de nu al bekende technologieën kunnen wij volledig overstappen op duurzame energie. Zo stellen Milan en Patrick van der Meulen. Deze twee jonge mannen, in 2016 uitgeroepen tot de top 3 jonge ondernemers van Nederland, zijn vanuit hun passie voor het klimaat gestart met zonne-energie onderneming Enie.nl. Met zonne-energie alleen wordt al voldoende energie opgewekt om heel Nederland van stroom te voorzien. De opslag van deze energie, daar ligt de uitdaging.

Studenten sleutel in volledige overgang naar duurzame energie

De nu studerende generatie komt met oplossingen voor het klimaatprobleem, zo voorspellen Milan en Patrick. Deze groep rekent de technologieën door, gaat de huidige modellen toepassen en aanscherpen. Zij weet het concept te verkopen aan politici en de maatschappij waardoor een overstap naar volledig duurzame energie een feit wordt. Een mooie uitdaging voor studenten van Hogeschool Inholland. Om dit te bereiken werken zij samen met het regionale bedrijfsleven waaronder het kennisinstituut ECN part of TNO en MKB-bedrijven.

Docent in de huid van mentor

Docenten van deze oplossingsgerichte generatie kruipen in de huid van mentor. Zij begeleiden studenten bij het vergaren en toepassen van kennis. Delen hun ervaringen en verbinden met het regionale netwerk. Tijdens de Meet Up van TerraTechnica op 31 mei werden zij bijgepraat over deze vernieuwde werkwijze door Jan Oosting, projectleider en tevens ervaringsdeskundige van het Centre of Expertise SEECE. Een interactieve sessie, met veel vragen en goede gesprekken over de onderwijsvernieuwing. Vol enthousiasme en plannen deze werkwijze te integreren in hun opleiding verlieten docenten de ruimte.

Goede samenwerking met bedrijfsleven randvoorwaarde

Een goede samenwerking met het regionale bedrijfsleven is één van de randvoorwaarden voor de energietransitie. Ondernemers en overheidsfunctionarissen gingen voorafgaand aan de plenaire presentatie in gesprek met Thijs Pennink, directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) over de regionale economie. De regio loopt voorop in de ontwikkeling van duurzame energie. Ondernemers hechten ook steeds meer belang aan de aanwezigheid van duurzame energie bij hun vestigingskeuze, zo blijkt. Het bedrijfsleven zoekt graag de samenwerking met studenten op in het energievraagstuk. Met het groeiende arbeidstekort, vooral in de technieksector, hebben bedrijven graag al in een vroeg stadium van de opleiding contact met studenten. Dankzij deze onderwijsvernieuwing, waarbij docenten en studenten van Hogeschool Inholland nauw samenwerken met het bedrijfsleven ontstaat veel innovatiekracht in de regio.

De energietransitie kan sneller

De andere helft van de aanwezige ondernemers en overheidsfunctionarissen werd getrakteerd op nieuwe technologie en kennis van ECN part of TNO. Volgens Ruud van den Brink, programmamanager Energietransitiestudies, zijn zonne-energie en windenergie zo sterk in prijs gedaald, dat ze zonder subsidie aantrekkelijker worden dan fossiele energie. Wat hem betreft kan de energietransitie dan ook sneller dan dat nu gebeurt.

Goede ideeën ontstaan onder druk

Dat onder hoge snelheid goede ideeën tot stand komen bleek ook tijdens de Business Game voor studenten Technische Bedrijfskunde en Business, Finance & Law. Studententeams leerden hoe ze kunnen beoordelen of een leuk idee ook marktpotentie heeft. Daarvoor kregen zij workshops over klantwaarde, klantvalidatie, business case en pitchen. Nog dezelfde dag werd marktonderzoek gedaan naar de haalbaarheid, behoefte en investeerbaarheid op het door hen bedachte product. ’s Middags werden de 5 beste ideeën voorgelegd aan de aanwezigen van de Meet Up van TerraTechnica en een vakjury. De jury was unaniem: het team met de pitch voor vouwbare bekers bij festivals, om plastic afval te voorkomen is de winnaar. Zij ontvingen een cheque van €250 (gesponsord door Rabobank Alkmaar e.o.) om het concept verder uit te werken, een diner voor twee (bij restaurant Uma), investeringsadvies (van Amsterdam Student Investment Fund) en twee maanden mentoring en kantoor (van IDEA). De deelnemende studenten waren enthousiast over de Business Game: “Een uiterst leerzame dag en mooie ervaring rijker!”

Wij kijken terug op een bomvolle en zeer geslaagde Meet Up! Er is veel kennis uitgewisseld, inspiratie opgedaan en goede contacten zijn gelegd. Samen gaan we aan de slag met de wereldwijde vraagstukken rondom duurzame energie.