Woning onderhoud met behulp van big data?

25 juni 2018 - 

Een grote woningvoorraad vraagt om veel onderhoud. Maar kan dat duurzamer en efficiënter? Wooncompagnie gaat dat onderzoeken, samen met studenten van Hogeschool Inholland. Zo zijn beide partijen onlangs overeengekomen.

De nieuwe generatie voegt iets toe

Er liggen genoeg vraagstukken bij de woningcorporatie waar studenten van Inholland mee aan de slag kunnen. De samenwerking tussen studenten van Inholland en Wooncompagnie is er al langer, in de vorm van stages en afstudeeropdrachten. Het valt Paul Stegers, teamleider beheer en onderhoud bij Wooncompagnie, op dat de opgeleverde plannen van studenten in een organisatie vaak op de plank blijven liggen. “Zonde, want deze generatie heeft echt iets te vertellen.” aldus Paul.

Langdurig samenwerken

Bedrijven zoals Wooncompagnie hebben meer baat bij een langdurige samenwerking met het onderwijs. Projecten waarbij studenten van verschillende opleidingen zijn betrokken en ook worden opgevolgd door de volgende lichting studenten. Remko van Russen Groen, docent Technische Bedrijfskunde binnen Inholland, heeft de uitdaging de wensen van Wooncompagnie te vertalen naar passend onderwijs voor studenten. Hij betrekt ook studenten en docenten van andere opleidingen bij het project om zo een compleet en waardevolle oplossing te bieden. Een manier van onderwijs waar Remko heel enthousiast van wordt!

TerraTechnica brengt partijen dichter bij elkaar

Onder de vlag van TerraTechnica wordt invulling gegeven aan deze behoefte. TerraTechnica verbindt onderwijs, ondernemers, onderzoek en overheid in de regio Noord-Holland Noord. Door deze partijen dichter bij elkaar te brengen wordt kennis, netwerk en ervaring gedeeld. Dit zorgt voor actueel en interessant onderwijs voor studenten en docenten. En ondernemers profiteren van de toegang tot onderzoek- en labfaciliteiten en bouwen al vroeg in de studie aan een band met toekomstige medewerkers. Dirk van der Bijl, vestigingsdirecteur Hogeschool Inholland Alkmaar is trots op deze samenwerking. "Wij bieden onze studenten echt iets extra’s door de nauwe contacten en gezamenlijke projecten met het regionale bedrijfsleven."

Data hulpmiddel in maatwerk-onderhoud

Er zijn genoeg projecten waar studenten van Inholland hun tanden in kunnen bijten. Zo wil de woningcorporatie graag laten onderzoeken welke mogelijkheden Internet of Things kan bieden bij het onderhouden van woningen. De ICT-afdeling is ervan overtuigd dat het verzamelen en vervolgens goed toepassen van data kan zorgen voor maatwerk-onderhoud. Materialen pas vervangen als het daadwerkelijk nodig is en niet na een vooraf gestelde periode. Bijvoorbeeld door sensoren te plaatsen in kozijnen die het vochtgehalte en de verfdikte monitoren. Maar ook sensoren die de intensiteit van het gebruik van een keuken of badkamer meten.

Internet of Things oplossing of brug te ver?

De mogelijkheden zijn talloos volgens de ICT-ers. Met behulp van data-analyse kan energie worden bespaard: daar isoleren waar nodig, maar ook bewoners actief begeleiden met het duurzaam omgaan met energie. Ook kun je met behulp van datagebruik het klimaat aan passen aan persoonlijke wensen en behoeftes van bewoners. Dit roept ook een ethische vraag op. Belast je hiermee de privacy van bewoners? Waar stopt jouw rol als woningcorporatie? Aan studenten van Inholland om dit verder te onderzoeken. Zij gaan niet alleen na- en meedenken over het technische vraagstuk, maar belichten ook deze sociale kant.

Eerste studente aan de slag

De eerste student gaat na de zomer al aan de slag, niet met Internet of Things overigens. Een studente Bouwkunde gaat de mogelijkheid onderzoeken van het splitsen van woningen. Wooncompagnie heeft veel grote eengezinswoningen in portefeuille. De trend van één- of tweepersoonshuishoudens zet echter door, waardoor deze woningen vaak niet meer passen bij de huidige vraag. De Inholland-studente gaat samen met collega-studenten van de opleiding Bouwkunde en economie opleidingen binnen Inholland aan de slag met het ontwerp, marktonderzoek en financiële haalbaarheid van het plan. Geen gemakkelijke opgave: de woning moet levensloopbestendig zijn voor jong en oud.