KIM Plus Delta, UPD en Hogeschool Inholland voorkomen geldverspilling in het productieproces.

19 juli 2018 - 

Een faalincident in een productielijn kan leiden tot onverwachte stilstand met daardoor kostbaar productieverlies. Daar zit je als ondernemer niet op te wachten! De Predictive Maintenance pilot die KIM Plus Delta in opdracht van bierbrouwer Swinkels Family Brewers -voorheen Bavaria- doet, heeft aangetoond dat een recente storing in het productieproces te voorspellen was geweest.

In het pilotproject diende zich al anderhalve maand van tevoren een afwijking aan die de voorbode bleek te zijn voor het uiteindelijke defect. De in kaart gebrachte trend had als signalering en alarmering voor de aankomende storing gebruikt kunnen worden. Waarmee een gunstig getimede reparatie had kunnen plaatsvinden en zo productieverlies voorkomen had kunnen worden.

Om dit soort signaleringen te kunnen doen wordt veel data verzameld, geanalyseerd en verwerkt. Hieraan komen veel verschillende disciplines te pas. Laat dat nou precies de reden zijn waarom KIM Plus Delta en UPD een langdurige samenwerking met de verschillende opleidingen van Hogeschool Inholland Alkmaar is aangegaan. Deze kennisinstelling heeft alle benodigde schakels onder één dak. Predictive Maintenance is één van de nog relatief nieuwe vakgebieden waar Hogeschool Inholland professionals van de toekomst in opleidt.

Een integrale aanpak is noodzakelijk om projecten te doen slagen. “80% van de implementatie van nieuwe techniek in organisaties faalt”, zo stelt Jeroen van Schreven directeur Impact bij UPD. “Dit is eeuwig zonde en het is echt te voorkomen. Vaak wordt alleen naar het technische aspect gekeken. Terwijl het gedrag van mensen minstens zo belangrijk is in de slagingskans.” Jeroen werkt met een team van 60 mensen dagelijks aan veranderprocessen. Marco Wessels, managing partner bij KIM Plus Delta beaamt dat nauw samenwerken de sleutel tot succes is. “Elke schakel is uniek, als er één uitvalt of niet functioneert, werkt het geheel niet”, aldus Marco.

De nauwe samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven zorgt voor win-winsituaties. KIM Plus Delta investeert veel in onderzoek, maar heeft daarbij ook kennisinstellingen zoals Inholland nodig. Naast het onderzoek worden studenten en docenten betrokken bij het oplossen van problemen en uitdagingen waar KIM Plus Delta en UPD voor staan. Dirk van der Bijl, vestigingsdirecteur Hogeschool Inholland Alkmaar is blij met de samenwerking. “KIM Plus Delta en UPD profiteren van de onderzoeksmogelijkheden van studenten, docenten en lectoren van Inholland. En wij passen op onze beurt de kennis en ervaring die wij opdoen bij de bedrijven direct toe in het onderwijs.” Zo komen we tegemoet aan de hogere eisen die studenten en afgestudeerden stellen. Zij verwachten continu uitgedaagd te worden tijdens de studie en in hun functie.

TerraTechnica is de verbinder die deze partijen bij elkaar brengt. Dit samenwerkingsverband van de regio Holland boven Amsterdam geeft ondernemers toegang tot toegepast onderzoek zodat zij duurzaam en toekomstbestendig kunnen ondernemen en innoveren. En door onderzoek en ondernemers aan het onderwijs te verbinden ontstaat een uitdagend en vernieuwend onderwijsmodel voor docenten en studenten. De regio Holland boven Amsterdam blinkt, door de verbindende kracht van TerraTechnica, uit als kennisregio, innovatiecentrum en in ontwikkelkracht.