Uitnodiging NZKG-jaarcongres 1 oktober 2018

14 september 2018 - 

Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied organiseert het NZKG-jaarcongres 2018. Het congres vindt plaats op maandag 1 oktober 2018 om 14.45 in het Kennemer Theater, Kerkplein 1 te Beverwijk.

Gasloos, CO2 opslag, warmtenetten, geothermie, biomassa. De energietransitie is het gesprek van de dag. En terecht! Zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs is heel Europa in 2050 klimaatneutraal. Daarom moeten er in de regio nu ingrijpende keuzen worden gemaakt. De overgang naar nieuwe energievormen heeft invloed op woningen en bedrijven en zeker ook op het ruimtegebruik in het NZKG.

Het Bestuursplatform NZKG laat de impact op de regio onderzoeken. Samen met bedrijven, energieleveranciers, gemeenten in het NZKG, provincie Noord-Holland en het Rijk is sinds begin dit jaar gewerkt aan een gezamenlijke aanpak voor de energietransitie: de ‘Ontwikkelstrategie energietransitie NZKG’.

Parallel aan de ‘Ontwikkelstrategie energietransitie NZKG’ werkt het Rijk aan de uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs met als doel om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Hiervoor zijn vijf nationale klimaattafels in het leven geroepen die gevoed worden door regionale tafels. De regio-klimaattafel ‘Industrie NZKG’ heeft de mogelijke projecten van de industrie in het NZKG in beeld gebracht.

In dit congres wordt u geïnformeerd over de plannen en de keuzemogelijkheden. Hierover gaan wij graag met u in gesprek. Kortom, voor u een unieke kans om uw visie kenbaar te maken!

Klik hier voor aanvullende informatie of om aan te melden.