Kom maar op met je opdracht!

23 oktober 2018 - 

Kom maar op met je opdracht!
Samen maken wij het verschil in de energietransitie.

TerraTechnica is er klaar voor. Na anderhalf jaar van voorbereiding en op kleine schaal actief in projecten is de samenwerkingspartner voor overheden, ondernemers en onderwijs klaar voor het echte werk.

Nederland hekkensluiter in duurzame energie consumptie
Om aan het klimaatakkoord te voldoen moet Nederland stappen zetten in de energietransitie. “Nederland is samen met Luxemburg hekkensluiter op het gebied van duurzame energie consumptie.”, zo vertelt programmamanager Bouke Veldman tijdens de bijeenkomst van TerraTechnica. “Daar kan onze regio iets aan veranderen.” Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord stelt dat de regio Holland boven Amsterdam koploper is in kennisontwikkeling én toepassing van duurzame energie. De regio heeft een progressief karakter gecombineerd met geografische voordelen die nodig zijn voor innovatief en duurzaam ondernemen: wind, water, zon en gas.

Regio vol kansen
De factoren zijn de regio gunstig gesteld. Ook aan ideeën en plannen geen gebrek. TerraTechnica roept de aanwezigen daarom op samen aan de slag te gaan. TerraTechnica stelt kennis en onderzoeksresultaten beschikbaar aan ondernemers om mee te gaan in de energietransitie. De samenwerking van opdrachtgevers met kennisinstellingen moet het mogelijk maken nieuwe innovaties te ontwikkelingen. “Samen komen we echt tot goede oplossingen voor de overstap naar duurzame energiebronnen” zo stelt Bouke.

Inholland innoveert mee
Ook Hogeschool Inholland speelt in op de kansen van de energietransitie. Samen met het beroepenveld. Vanuit het in oprichting zijnde lectoraat Duurzame Energie en Centre of Expertise werkt Inholland met bedrijven en instanties samen aan toegepast onderzoek en innovaties op het gebied van duurzame energie. Met de onderzoeksresultaten, kennis en innovaties wordt de lesstof voor de studenten verrijkt. Studenten komen vaker uit de collegebanken en werken mee aan innovaties die wereldwijd van betekenis zijn. Huug de Deugd, lid van het college van bestuur is trots op zijn school. “Inholland biedt samen met het beroepenveld interessant en actueel onderwijs op onderscheidende thema’s duurzaam, gezond en creatief. Veel van onze docenten staan met één voet in de praktijk. Zijn soms zelf ondernemer of werken nauw samen met het bedrijfsleven. Je ziet dat onze studenten dat waarderen.” Volgens de onlangs gepubliceerde HBO-keuzegids behoort de opleider tot de beste hogescholen van de Randstad.

Broedplaats voor innovatie
De bijeenkomst van TerraTechnica vindt plaats in Gebouw C op het terrein van Inholland. Geen toeval. Gebouw C is het nieuwe verzamelgebouw voor ondernemers, onderzoek en onderwijs in duurzame energie. Een broedplaats voor de regio waar innovatie, duurzaamheid en creativiteit samen komen.

TerraTechnica is er klaar voor
Dook van den Boer, werkambassadeur van Provincie Noord-Holland, vandaag in de rol van dagvoorzitter tijdens de Meet Up van TerraTechnica sluit af met een oproep aan alle aanwezigen: “kom maar op met je opdracht! Wij zijn er klaar voor. Samen maken we het verschil in de energietransitie.”