Symposium: Duurzaam inzetbaar voor een veerkrachtige arbeidsmarkt

29 oktober 2018 - 

Onze partner provincie Noord-Holland organiseert op 1 november het symposium 'duurzaam inzetbaar voor een veerkrachtige arbeidsmarkt'

De kranten staan er vol van: ontwikkelingen als de energietransitie, digitalisering en smart mobility vragen om meer en geschikt geschoold (technisch) personeel, terwijl er nu al grote tekorten zijn op de arbeidsmarkt. Om deze uitdagingen te laten slagen, is het nodig om op een andere manier te kijken naar de invulling van deze arbeidsmarktvraag.

De afgelopen jaren is in de provincie een indrukwekkende infrastructuur van campussen opgebouwd waarin publieke en private partijen samenwerken aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Tijdens het symposium ‘Duurzaam inzetbaar voor een veerkrachtige arbeidsmarkt’ op 1 november gaan werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden met elkaar in gesprek over het menselijk kapitaal dat nodig is om provinciebrede uitdagingen te laten slagen. Specifiek wordt ingezoomd op de rol die de campussen hierbij kunnen spelen en op welke wijze deze activiteiten bijdragen aan de verduurzaming van de campussen, een van de belangrijkste doelstellingen voor de komende periode.

U bent van harte welkom bij dit symposium.

Locatie en datum
1 november 2018 | 14.30 - 18.30 uur | Rabobank Alkmaar e.o. | Robonsbosweg 5, 1816 MK Alkmaar

Programma
14.30 uur Inloop en aanmelden
15.00 uur Plenaire opening
15.10 uur Welkomstwoord gedeputeerde Adnan Tekin
15.20 uur Werkambassadeur in de regio
dhr. Dook van den Boer
15.30 uur Voorbeeldprojecten “Hoe het al werkt”
Presentatie van 3 cases waarin onderwijs, overheid en bedrijfsleven ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid bijdragen aan het vergroten de duurzame inzetbaarheid van het arbeidspotentieel in Noord-Holland.
Aansluitend discussie: Wat gebeurt er al, en wat kunnen we nog meer doen om dit verder te brengen?
16.30 uur Wat is er nodig en welke verbindingen kunnen gelegd worden?
(Interactief in werkgroepen)
17.15 uur Wat halen we op?
17.45 uur Gezamenlijke terugblik op symposium
18.00 uur Plenaire afsluiting door gedeputeerde Adnan Tekin
Netwerkborrel

Aanmelden
U kunt zich via deze link aanmelden.

Kijk voor meer informatie over de Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt op de vernieuwde website.