Centres of Expertises geven instellingen smoel

15 november 2018 - 

In het sectorakkoord van het hbo is aangegeven dat hogescholen zich “committeren aan het voortzetten van Centres of Expertise binnen een sectorbreed kader.” Begin oktober werd dat verenigingskader vastgesteld. Hoe ziet dat eruit en hoe krijgt dat vorm? ScienceGuide spreekt met de initiatiefnemers van twee centres, waaronder Petra Bijvoet van TerraTechnica. Lees verder.