Podium voor TerraTechnica bij Katapultdag

29 november 2018 - 

Er werd hard gewerkt tijdens de landelijke Katapultdag. Medewerkers van verschillende publiek-private samenwerkingen kwamen afgelopen dinsdag bijeen in de Fabrique in Utrecht om bijgepraat te worden, elkaar te ontmoeten, te inspireren en samen te werken aan vraagstukken. Een energieke dag, met een mooi podium voor TerraTechnica.

Petra Bijvoet (programmamanager TerraTechnica) werd door dagvoorzitter Harm Edens uitgenodigd meer te vertellen over de publiek-private samenwerking TerraTechnica. “Dit programma helpt ondernemers in de regio Holland boven Amsterdam innoveren in duurzame energie. Ook helpt TerraTechnica gemeenten en provincies met de energietransitie”, vertelt Petra. “Het is een regio met voldoende wind, water en zon voorhanden. En er zijn mogelijkheden om energie op te wekken met behulp van aardwarmte. Daarnaast hebben we een ruim aanbod aan kennisinstellingen en innovatieve bedrijven die zich bezig houden met de omslag naar duurzame energie. Daar de beschikbare ruimte bij optellend om te kunnen experimenteren, maakt dat Holland boven Amsterdam landelijk en misschien ook wel internationaal van betekenis kan zijn in de overgang naar duurzame energiebronnen”, concludeert zij.

Samenwerken lijkt daarbij de sleutel tot succes te zijn. Zo ook voor TerraTechnica. Dat doen zij onder andere met Alliander. Robert Berends (HR Programmamanager Techniek) van Alliander kampt met een groot personeelstekort nu én in de toekomst. Het bedrijf speelt vol in op de veranderingen in de energielevering. “Daarvoor is veel technisch geschoold personeel nodig. Lastig is dat we nu nog niet kunnen voorspellen welke kennis en vaardigheden bij de medewerkers van morgen nodig is”, licht Robert toe. “Gesprekken met andere bedrijven in de energieketen, het onderwijs en studenten moet leiden tot antwoorden en nieuwe inzichten”, vervolgt hij.

Na de plenaire opening geven Robert en Petra een uur durende workshop. Een enthousiaste groep deelnemers van Seed Valley, Metaalunie, Bètatechniek, ministerie van VWS en studenten van technische studierichtingen buigen zich over wat er nodig is om meer arbeidskrachten aan te trekken die nodig zijn in de energietransitie. “We hebben veel bruikbare adviezen opgehaald: variërend van het verbeteren van het imago van de sector tot het advies om bedrijven meer onderdeel te laten zijn van het onderwijs”, aldus een tevreden terugkijkende Petra. Student Wessel Smits, van de Christelijke Hogeschool in Ede benadrukt: “Zorg voor zinvol onderwijs! Zo motiveer je studenten. Dus zorg voor echte projecten en bedrijfsopdrachten en gastsprekers uit bedrijven.”

“We zijn met de juiste dingen bezig zo blijkt ook vandaag weer. De adviezen zijn in lijn met de activiteiten die we met TerraTechnica ontwikkelen. Met elkaar kunnen we echt van betekenis zijn in de omslag naar duurzame energiebronnen”, sluit de programmamanager van TerraTechnica af.