Experts buigen zich over onderhoud windmolens op afstand

17 december 2018 - 

Met de verwachte uitbreiding van de windparken op zee vraagt de industrie om veilige en kosten efficiënte oplossingen voor onderhoud van de windmolens. Windmolens vragen veel onderhoud. Maar kan dat ook op afstand? Daar bogen de experts van Hogeschool Inholland en ECN part of TNO zich, op uitnodiging van TerraTechnica, over.

Wat opvalt is de goede sfeer en chemie. “Er wordt kennis uitgewisseld en ervaringen gedeeld”, vertelt Petra Bijvoet van TerraTechnica die de workshop heeft georganiseerd. Onder de aanwezigen zo’n 15 onderzoekers van onderzoeksinstituut ECN part of TNO en lectoren en docenten van Hogeschool Inholland. Waaronder Paul Brandse, docent Elektrotechniek. “Een interessant en leerzame sessie. Ik heb nieuwe contacten opgedaan en ben geïnspireerd om met studenten te gaan werken aan projecten rondom dit thema”, vertelt hij enthousiast.

Of hij zelf nog iets nieuws heeft gehoord? “Jazeker, ik had er geen idee van dat zoveel onderdelen van de turbine onderhoud vergen.” Nadat de verschillende onderdelen van de windmolen zijn geïdentificeerd wordt in kleine groepjes gesproken over de mogelijkheden van onderhoud op afstand. Paul ging in gesprek over, hoe kan het anders, het elektronische gedeelte van de windmolen.

De uitkomst van de brainstorm zijn verschillende vragen die als uitgangspunt kunnen dienen voor onderzoek door studenten. Zo komen zij erachter dat vervolgonderzoek nodig is om te kunnen bepalen of ook de huidige turbines op afstand kunnen worden onderhouden. “Bij nieuwbouw kan je daar natuurlijk rekening mee houden, maar het zou mooi zijn als ook de huidige turbines op afstand kunnen worden onderhouden”, aldus Paul.

“Wij zouden heel graag een echte turbine bij de hogeschool in Alkmaar plaatsen, zodat we innovaties kunnen uitproberen en onderzoeken”, laat Petra weten. Zij hoopt dat het fieldlab er gaat komen in Alkmaar. “We kunnen daar een mooie designopdracht aan koppelen voor onze studenten”, vervolgt zij. We gaan in ieder geval de samenwerking tussen Hogeschool Inholland en ECN part of TNO intensiveren. “De specifieke kennis van ECN part of TNO op windturbines en brede kennis van Inholland vormt een goede basis”, aldus Petra.

In januari volgt een tweede sessie. We gaan dan dieper in op het projectplan rondom deze samenwerking. Paul Brandse kijkt er naar uit om met collega’s en medewerkers van ECN part of TNO verder aan de slag te gaan.