TerraTechnica ondertekent Regionaal Skillsakkoord

18 december 2018 - 

TerraTechnica en Hogeschool Inholland zijn toegetreden tot de community van House of Skills. Op vrijdag 14 december is het convenant ondertekend voor een toekomstbestendige en wendbare arbeidsmarkt.

Voor een toekomst die werkt is een beroepsbevolking nodig die zich blijft ontwikkelen. Daarom committeren wij ons aan het doel om de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam meer op skills in te richten.

Kijk voor meer informatie op: www.houseofskillsregioamsterdam.nl