Meekijken bij duurzame afvalrecycler vraagt om vervolg

05 maart 2019 - 

HVC verzamelt afval, sorteert, verwerkt en recyclet het. Inholland studenten van diverse studierichtingen, docenten, teamleiders en ondernemers gingen donderdag 28 februari op bezoek in de huisvuilcentrale in Alkmaar.

HVC is partner van TerraTechnica van het eerste uur. Niet gek als je bedenkt dat dit een belangrijke speler is in de energietransitie. Naast afvalverwerking realiseert HVC warmtenetten, zonne- en windmolenparken. Een innovatieve organisatie die ook actief is om via biomassa groene stroom op te wekken en volop investeert in onderzoek naar andere duurzame energiebronnen.

Hoogtepunt van de middag: de rondleiding door de fabriek. Zo beaamt Jorien Schreuder, Clustermanager Techniek, Ontwerpen en Informatica van Hogeschool Inholland. “Indrukwekkend om de grote installatie werkend te zien”, aldus Jorien. De rondleiders wisten haar en de andere aanwezigen veel te vertellen over het proces van afvalverbranding en werking van de bijbehorende rookgasreiniging.

In het tweede gedeelte van het bezoek stond duurzame energie centraal. Met presentaties van Petra Bijvoet, projectleider TerraTechnica. Over het gelijknamige programma dat krachten uit de regio bundelt, door kennis, innovatiekracht, ruimte en studenten met frisse ideeën samen te brengen.

Petra benoemde waar TerraTechnica zoal mee bezig is. Zo is de innovatietak bezig met onderhoud van windmolens op afstand. TerraTechnica verbindt daarbij onderzoekers van ECN part of TNO en lectoren en docenten van Hogeschool Inholland door in workshops samen aan de slag te gaan met dit onderwerp.

Robert Crabbendam, manager Warmtelevering HVC, haalde in zijn presentatie het klimaat- en regeerakkoord aan. Met daarin afspraken over de CO2 reductie (95%) en een energieneutraal Nederland in 2050 en gasloos verwarmen van huizen en kantoren. HVC is de partner van gemeente in deze energietransitie. “Nieuwe warmtebronnen zijn nodig. In de toekomst kunnen onze warmtenetten worden uitgebreid met warmte afkomstig van biomassa, geothermie en energie uit oppervlakte water”, zo stelt Robert.

Clustermanager Jorien Schreuder verwacht dat studenten een grote rol kunnen spelen in de energietransitie. Bijvoorbeeld in het uitdenken van diverse scenario’s. Deze nadere kennismaking tussen studenten, HVC en andere ondernemers vraagt om vervolg.