Energietransitietour doet TerraTechnica aan

14 mei 2019 - 

Maandag 13 mei heeft een delegatie van Campus Amsterdam een bezoek gebracht aan Terratechnica en de Energy & Health Campus. Campus Amsterdam is een kennisnetwerk tussen alle campussen, kennisinstellingen en innovatiedistricten in de Metropool Regio Amsterdam. Verschillende meet-ups worden georganiseerd waaronder nu de Energietransitietour. Circa dertig afgevaardigden van de verschillende campussen waren erbij.

Energy & Health Campus
Campus coördinator Rene Zijlstra heeft de meet-up afgetrapt met een presentatie over de ontwikkelingen rondom de Energy & Health Campus in de duinen van Holland boven Amsterdam. Vervolgens is er een bezoek gebracht aan het IO lab (interoperability lab) van het Joint Research Centre en het Warmtelab van ECN part of TNO. Het bezoek van de Campus Amsterdam heeft opgeleverd dat bij onze bestaande en nieuwe relaties in de Metropool Regio Amsterdam de Energy & Health Campus beter op de kaart is komen te staan. Ook zijn contacten gelegd om nieuwe slimme energie-systemen op het gebied intelligente energienetten per wijk te verbinden met de kennis van Joint Research Centre (JRC) op dit gebied. Door slimme energiesystemen wordt vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd.

TerraTechnica
Vervolgens ging de tour langs bij TerraTechnica. Bij TerraTechnica werken onderwijs en bedrijfsleven samen aan duurzame energietoepassingen. TerraTechnica had een Energiebeurs georganiseerd waar de bezoekers informatie kregen over verschillende initiatieven, zoals de projecten Huisduinen en Planet Texel, start-up begeleider IDEA en de bedrijven Symphony Wavepower en Blue Heart Energy. Het geslaagde bezoek werd afgesloten met een gesprek over manieren waarop de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven geïntensiveerd kan worden.