TerraTechnica trotse partner van Talentz

12 september 2019 - 

TalentZ brengt op het gebied van stages in heel Noord-Holland bedrijven, studenten en onderwijsinstellingen bij elkaar op één website. Het project kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven. Op 11 september tekende TerraTechnica, samen met regionale bedrijven, onderwijsinstellingen, ondernemersverenigingen, het UWV, VNO-NCW en gemeenten een intentieverklaring.

Meer info over het plaatsen en vinden van stages is te vinden op www.talentz.nl