Ruim 80.000 studenten in het beroepsonderwijs profiteren van publiek private samenwerking

01 oktober 2019 - 

Mbo en hbo-onderwijsinstellingen en bedrijven weten elkaar steeds vaker en beter te vinden in publiek private samenwerking (pps) om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren. Het aantal bedrijven dat intensief samenwerkt met het beroepsonderwijs in het mbo en hbo is in sinds 2016 gestegen van 6.000 naar 9.800, een groei van 58% in twee jaar. Daar profiteren zo’n 84.000 studenten van. Dit blijkt uit een impactmeting van Katapult, een netwerk van samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. TerraTechnica is onderdeel van Katapult.

“In de praktijk leer je de details van het vak”
De provincie Noord Holland telt tientallen publiek-private samenwerkingsverbanden, waaronder TerraTechnica, gericht op duurzame energie toepassingen. TerraTechnica is de enige PPS in de provincie boven Amsterdam die samenwerkt met het hbo. Binnen TerraTechnica werken partners als Hogeschool Inholland Alkmaar, Gemeente Alkmaar, Ontwikkelingsbedrijf Alkmaar, Engie en ECN samen. Petra Bijvoet, projectleider TerraTechnica, noemt als uitdaging dat bedrijven en studenten samenwerken aan real life vraagstukken. Hiermee ontstaat een learning community. “Zo doet de Wooncompagnie uit Hoorn in samenwerking met de studenten van Hogeschool Inholland onderzoek naar wat de meest duurzame en efficiënte manieren zijn om een grote woningvoorraad te onderhouden. Dit is een langdurige samenwerking waarin studenten van Inholland via de Wooncompagnie stages en afstudeeropdrachten uitvoeren”

Goed gekwalificeerde mensen reden voor meer deelname bedrijven
De belangrijkste motivatie voor bedrijven en werkveldpartners om deel te nemen in een pps is in de meeste gevallen de noodzaak tot goed gekwalificeerd toekomstig personeel. Daarnaast realiseren bedrijven zich dat het beroep fundamenteel verandert, en zien zij het onderwijs als een manier om dit beroep en hun vakgebied samen vorm te geven. Bedrijven voelen zich, meer dan voorheen, actief en intensief betrokken bij curriculumontwikkeling en onderwijsinnovatie. In het mbo geldt leven lang ontwikkelen voorts als belangrijke deelnamereden, terwijl binnen het hbo de toegang tot praktijkgericht onderzoek zwaar weegt.

42% pps-en gericht op cross-sectorale uitdagingen
De door het kabinet geformuleerde maatschappelijke uitdagingen – zoals energietransitie en veiligheid – worden in het onderwijs steeds belangrijker. Dit vraagt ook om meer samenwerking met het bedrijfsleven voor goede leeromgevingen met kennis over het stimuleren van innovatie en het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Uit de impactmeting blijkt dat maar liefst 42% van de pps-en zich nadrukkelijk richt op deze cross-sectorale uitdagingen. De high tech sector is het sterkst vertegenwoordigd met maar liefst 97 pps-en verspreid over Nederland.