Bootcamp Huisduinen 19 en 20 september: lees hier de belevenissen

06 oktober 2019 - 

Vorig schooljaar verzorgde expeditieleider Heleen Bouwmans een serie van 4 Masterclasses om iedereen met het concept van de Kenniswerkplaatsmethodiek kennis te laten maken en te onderzoeken “Hoe leef, leer en werk ik in een wereld die verandert”. Deze serie werd door de deelnemers als zeer inspirerend en vernieuwend ervaren. Om deze methodiek verder vorm te geven en in het onderwijsproces te integreren, is het essentieel om er actief mee aan de gang te gaan.

Afgelopen donderdag en vrijdag startte het eerste Kenniswerkplaatsmethodiek project met een 24-uurs compleet verzorgde bootcamp in het fraaie dorpshuis van de gemeenschap Huisduinen. De warme ontvangst in de middag met een compleet zelf verzorgde lunch van leerlingen van Beroepsonderwijs aan zee zorgde meteen voor een open en gemoedelijke sfeer. De eerste nieuwe contacten werden eenvoudig gelegd door de gemêleerde groep van ruim 50 deelnemers, waaronder studenten, docenten en directie van Hogeschool Inholland enROC Kop van Noord-Holland, vertegenwoordigers van Stichting Huisduiner Belang, TerraTechnica, gemeente Den Helder, als ook diverse regionale ondernemers en lokale bewoners van Huisduinen.

Vice voorzitter Jan Roelofsen van Huisduiner Belang heette iedereen welkom namens de gemeenschap. Dagvoorzitter Bianca Heynis van YOIN zette meteen de actie gerichte toon van de KWPM in door iedereen te verzoeken zich voor te stellen aan een deelnemer voor of achter je eigen stoel. Richard Oerlemans, directeur TOI, verzekerde de aanwezigen dat hij de Kwpm een warm hart toedraagt en de integratie en facilitering hiervan binnen Inholland volledig zal ondersteunen. Ook Petra Bijvoet, projectmanager TerraTechnica en sponsor van de KWPM, onderstreepte het belang van deze vernieuwende manier van gezamenlijk onderzoek: “De huidige actuele maatschappelijke vraagstukken zijn zo groots en complex van aard, dat je draagvlak moet creëren bij alle betrokkenen en samen van begin af aan betaalbare oplossingen moet gaan werken. Het vraagt om een nieuwe manier van aanpakken die zich in toekomst verder zal manifesteren. Het onderwijs dient hierin mee te gaan door de KWPM te faciliteren, zowel financieel als ook door aanpassing van de curricula”.

In aanloop tot de onderzoeksprojecten van Huisduinen werd het publiek kort door de heer Ambriola, inwoner van Huisduinen en oud docent aan de hogeschool, geïnformeerd over de veelbewogen geschiedenis van het vooruitstrevende dorp. In 3 eeuwen tijd is de gemeente van een walvisvaarderdorp uitgegroeid tot een gemeenschap met eigentijdse en gedurfde toekomstvisie.

Om deze doelstellingen waar te kunnen maken is het essentieel om samen op reis te gaan, want niemand kan het alleen. Theatermaker Tjerk Ridder nam de aanwezigen mee in zijn bijzondere ontdekkingsreis “Trekhaak gezocht”. Al liftend met alleen zijn caravan en hond ging hij 10 jaar geleden voor een expositie in Shanghai de uitdaging aan om vanaf zijn woonplaats Utrecht naar Istanbul te reizen. “Wat vraagt dat van mij, van de anderen? Wat geef je en wat neem je? Welke mindset heb je nodig? Durf je jezelf open te stellen?” aldus Tjeerd. Naast talloze mooie ontmoetingen, het delen van verhalen en weer afscheid nemen, werd Tjerk zich vooral bewust van zijn eigen drijfveren en overtuigingen, vond hij keer op keer weer moed na een teleurstelling, ontdekte hij dat geloof en vertrouwen in de medemens en het leven noodzakelijke waarden zijn om over je eigen grenzen heen te durven stappen en het nieuwe en onbekende tegemoet te treden, je dromen te realiseren. Geen enkele reis verloopt zonder tegenslagen. Tjerk heeft geleerd dat je achteraf vaak ontdekt dat ze nodig zijn in het proces om weer een sprong vooruit te maken. Maar bovenal realiseerde hij zich dat je anderen nodig hebt om verder te komen. Tjerk heeft Istanbul in 13 weken al liftend bereikt. Tot de dag van vandaag plukt hij de vruchten van deze bijzondere challenge.

De kernwaarden van Tjeerd zijn reis staan ook centraal in de KWPM. Na een verfrissende pauze werd onder leiding van Bianca Heynis het samen werken aan een actueel maatschappelijk onderwerp gezamenlijk in gang gezet. De studenten stelden kort de 4 Huisduiner projecten voor: energie en duurzaamheid, inrichtings- en beheersplan, zorg en welzijn en voeding en gezondheid. Vervolgens gingen de deelnemers in 4 groepen in een open cirkel bij het project van hun keuze zitten. In tweetallen ging men al pratende met de ander kennis maken terwijl men tegelijkertijd een paspoort tekening van de ander maakte. Op basis van de trekhaak vragenlijst ging de hele groep met elkaar in gesprek over de mogelijkheden en de eindbestemming van hun project. De discussie uitkomsten en paspoorttekeningen werden op een groot bord geplakt en vervolgens kort door een deelnemer gepitched. Deze eerste verkennende uitkomsten vormen de basis voor de verschillende vervolgonderzoeken. Er werd gelachen en samen met bewoners enthousiast gewerkt aan de verstrekte opdrachten in een open en gemoedelijke sfeer.

De hardwerkende mentaliteit van de walvisvaarder bewoners in de 17eeeuw is in ruim drie eeuwen getransformeerd naar de doelstelling nu om Huisduinen binnen afzienbare tijd de voorbeeldgemeente van Nederland te laten worden op de 4 onderzoeksgebieden. Om deze intentie kracht bij te zetten werd de middag afgesloten met het tekenen van het Huisduiner convenant door alle betrokken hoofdspelers. Het officiële startsein om samen middels de KWPM deze gedurfde Huisduiner doelstelling te realiseren.

Na een stevig stamppot diner, wederom geheel verzorgd door de leerlingen van het Beroepsonderwijs aan zee, gingen de deelnemers actiegericht aan de slag met het thema ‘ontwerpen’, wat en hoe gaan we de doelstellingen realiseren. Onder leiding van docent Tom Hoogendoorn van het Nova College in Hoofddorp werd de Design Thinking methode uitgelegd en meteen per onderdeel actief in de 4 groepen toegepast om het projectidee nader uit te werken. Deze methode is een krachtige probleem oplossende toolwaarmee buitengewoon creatieve resultaten behaald kunnen worden. Het is een mensgerichte, instinctieve benadering om te vernieuwen en te innoveren. In eerste instantie wordt het probleem gedefinieerd en vervolgens zoekt men naar oplossingen waarin de wens en de behoefte van de klant / eindgebruiker zijn opgenomen. Op die manier krijgen bestaande vormen een nieuwe betekenis. Uniek aan deze methode is dat deze geen vast protocol kent; het is eerder een andere manier van denken.

Na deze dag van vol inspirerende en verfrissende handvatten werd de avond besloten met een ludieke manier van ‘verbeelding’ en samenwerken. Jonas Ohlsson, tekendocent aan de Rietveld academie en beeldend kunstenaar, liet de deelnemers op een blanco papier van ca. 1,5 x 6 meter een gezamenlijke tekening maken. Onder het genot van een live DJ met een hapje en drankje werd de eerste opdracht ‘free your mind’ met veel enthousiasme uitgevoerd. Iedereen pakte een dun/medium of dikke houtskool en ging intuïtief iets tekenen. Elke paar minuten werd er van plaats en pen gewisseld tot het tekenvel vol was. ‘Het gaat om de verbeelding”, aldus Jonas, ‘om het oefenen met je fantasie en intuïtie’. Aan het tweede vel blanco papier werd het thema ‘de dag’ gekoppeld. Je zag de deelnemers zienderogen vrijer tekenen, op elkaar inspelen en meer expressie tonen dan bij het eerste vel. Oefening baart kunst! Toen men de laatste 5 minuten te horen kreeg dat men te ‘braaf’ was en je de tekeningen ook mocht vervagen of vernietigen, begreep men dat een ingeslagen weg niet altijd de best passende oplossing is en je altijd een volgende oplossingsrichting mag inslaan.

Een aantal studenten bleef in Huisduinen overnachten om de volgende ochtend op tijd aan de ‘Aan de slag’ wandeling onder leiding van Bianca deel te kunnen nemen. In de prachtige omgeving van Huisduinen leerden studenten en overige participanten elkaar al wandelend nog beter kennen en werkten ze samen verder uit hoe ze komend studiejaar van de projecten een succes gaan maken.

Een fantastische en stimulerende bootcamp met eerste unieke en praktische Kenniswerkplaatservaringen die de toon zet ten voor de onderwijsontwikkeling de komende jaren. De maatschappelijke situatie in de wereld vraagt om een nieuwe manier om actuele problemen op te lossen – de Kenniswerkplaatsmethodiek voorziet in deze behoefte vanuit het werkveld en de samenleving. De leukste school van Nederland maak je tenslotte samen!

Het valt te prijzen dat Hogeschool Inholland ervoor heeft gekozen om de KWPM volledig in haar onderwijsprogramma te integreren en onze studenten op te leiden tot professionals van nu. Wil jij de KWPM verkennen en ervaren hoe verfrissend het is om creatief en out of the box denkend samen te werken? Neem dan actief deel aan de volgende Kwpm sessies van Huisduinen en meld je aan via kwpm@inholland.nl. Je krijg dan automatisch toegang tot het Kwpm platform waar je eenvoudig contact kunt leggen met enthousiaste collega’s uit het werkveld en relevante Kwpm informatie je volledig ter beschikking staat. Door er simpelweg mee aan de gang te gaan ervaar je zelf hoe verfrissend deze werkwijze is en wat het voor jezelf en onze Hogeschool kan betekenen.

Je bent van harte welkom!

Onze dank gaat uit naar de initiatiefnemers van het Huisduiner project, Jack Duineveld en André Schutte, de kerngroep bootcamp Huisduinen (Heleen Bouwmans/expeditieleider, Marian Joustra/projectleider TL netwerk bij ROC Kop van Noord-Holland, André Schutte/Atlantis Handeslhuis en bewoner Huisduinen, Patrick Berckmoes/docent Elektrotechniek Hogeschool Inholland) en natuurlijk aan alle deelnemers, sprekers en sponsoren die de bootcamp Huisduinen tot een succes hebben gemaakt! Samen hebben wij de basis gelegd om in toekomst maatschappelijk complexe vraagstukken actie gericht en creatief te benaderen om de best passende oplossingen te verkrijgen. Jack Duineveld zal als projectleider van Stichting Huisduiner Belang de onderzoeksprojecten en uitwerking van de omgevingsvisie verder begeleiden.

Voor aanmelding voor het KWPM platform of vragen mail naar kwpm@inholland.nl.

Veel onderzoek plezier toegewenst.

Heleen Bouwmans, expeditieleider, en Petra Arntzen, ondersteuner

September 2019

De Kenniswerkplaatsmethodiek werd mede mogelijk gemaakt door

TerraTechnica, Hogeschool Inholland en Inholland Academy