Toekomst van het onderwijs

Elektrotechniek en werktuigbouwkunde

Het team Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde van Hogeschool Inholland nodigt u uit om op 26 februari 2020 in gesprek te gaan over het onderwijs van de toekomst. In november 2019 is een enquête onder al onze stagecontacten gehouden, de resultaten zijn inmiddels bekend. Hier willen we graag over in gesprek.

Over onderstaande onderwerpen hebben wij denkrichtingen op papier gezet en vragen wij uw hulp en mening voor verdere invulling:

  • Voorkomen uitval van jonge studenten in jaar 1 door verbeteren beroepsbeeld en interesse in techniek vergroten
  • Andere stagevormen: lintstage, blokstage of geen stage?
  • Andere stage inhoud?
  • Vernieuwing inhoud curriculum: welke toekomstige ontwikkelingen ziet u?
  • Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven: hoe kunnen we de samenwerking versterken?
  • Kennisdeling: wat kan het onderwijs met u delen en vice versa?

Programma:
16.30 Ontvangst
16.45 Opening en kennismaking
17.00 Korte presentatie uitkomsten enquête en toelichting mogelijke wijzigingen in het curriculum
17.30 start dialoog in de werkvorm world café ronde 1
18.00 lichte maaltijd
18.30 world café ronde 2
19.00 world café ronde 3
19.30 korte impressie uitkomsten dialoog
20.00 einde bijeenkomst

Wij ontmoeten u graag op 26 februari 2020, om 16.30 uur. Locatie is Hogeschool Inholland Alkmaar, Bergerweg 200 in Alkmaar.

Aanmelden kan door een mail te sturen aan Mariettedevries@inholland.nl


Met onder andere

Programma is (nog) niet bekend