Onderwijs integreren in maatschappelijke thema's

14 februari 2020 - 

Op 4 februari 2020 kwamen ruim 20 bedrijven, instellingen en gemeenten bij elkaar om op te halen welke thema's er spelen op het gebied van het verduurzamen van de gebouwde omgeving. TerraTechnica gaat verkennen of met deze thema’s een innovatieprogramma kan worden opgezet waarbij onderwijs, ondernemen en onderzoek samenwerken.

Katrin Tazelaar verwelkomde de deelnemers namens de directie van hogeschool Inholland Alkmaar. Zij vertelde over het belang van onderzoek en de relaties met bedrijven en instellingen. Niels Sijpheer, expert op het gebied van gebouwde omgeving, verzorgde daarna een inspirerende inleiding over hoe de gebouwde omgeving in 2050 zichzelf geheel van duurzame energie voorziet en wat koploperprojecten en innovatieprogramma’s ons tot nu toe hebben geleerd over de energietransitie. Daaruit kwam naar voren dat de snelheid waarmee we woningen renoveren enorm moet toenemen willen we de doelstellingen uit het Klimaatakkoord halen. Om precies te zijn: momenteel renoveren we in Nederland ca. 10 woning per dag richting Energieneutraal. Zouden we morgen beginnen om de doelstelling van 2050 te halen, dan moeten we er 1100 per dag doen. Dit vraagt om een trendbreuk in hoe we omgaan met verduurzaming. Die trendbreuk zal veel meer een sociaal-maatschappelijke verandering zijn, dan bijvoorbeeld nieuwe baanbrekende technologie. De middag is afgesloten met een interactieve sessie onder leiding van Petra Bijvoet, projectleider TerraTechnica, waarbij de deelnemers gezamenlijk hebben nagedacht over thema’s en vragen die een belangrijke rol spelen in het slagen van de energietransitie. Enkele thema’s zijn daarbij als belangrijkste genoemd, namelijk:

  • Hoe bepaal je een verantwoorde stapsgewijze strategie voor het bereiken van een energie-ambitie (financieel, technisch en sociaal)?
  • Op welke wijze meet je effectiviteit en prestaties waarmee je inzicht verkrijgt (onder andere in gedrag), vergelijkingen kunt maken en verbetering realiseert, en hoe communiceer je dat?
  • Welke IOT (Internet of things) toepassingen kunnen vandaag de dag al praktisch worden toegepast en op welke wijze worden deze maximaal benut?
TerraTechnica gaat verkennen of met deze thema’s een innovatie- en ontwikkelprogramma kan worden opgezet waarbij onderwijs, ondernemen en onderzoek samenwerken. Op deze manier is onderwijs geïntegreerd met maatschappelijk actuele thema’s en kunnen bedrijven en instellingen beter gebruik maken van beschikbare kennis.