TerraTechnica bundelt krachten in energietransitie

06 maart 2020 - 

artikel Campus Amsterdam -

Sinds 2017 is TerraTechnica een belangrijke speler in de energietransitie. Het platform is een samenwerkingsverband tussen onder meer Hogeschool Inholland, Provincie Noord-Holland, gemeente Alkmaar, ENGIE, TNO, Greenport NHN, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Ondernemersvereniging Regio Alkmaar. Het doel? De energietransitie versnellen door publiek-private samenwerkingen aan te gaan en het onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven met elkaar te verbinden. TerraTechnica biedt hiervoor de benodigde kennis en middelen.

We brachten een bezoek aan Inholland Alkmaar waar projectleider Petra Bijvoet ons rondleidde door het voormalige laboratorium-gebouw, dat tegenwoordig gevuld is met verschillende start-ups en organisaties. Petra zette - na haar baan als programmamanager Kennis & Innovatie bij de gemeente Alkmaar - bij Inholland TerraTechnica op.

Duurzame energiesystemen en smart maintenance

TerraTechnica richt zich op toepassingen in de duurzame energietechniek en dan vooral op geïntegreerde, lokale energiesystemen. Samen met bovengenoemde bedrijven, mbo- en hbo-scholen, en gemeentes ontwikkelt TerraTechnica een leerwerkplek met duurzame energiesystemen, die zorgen voor duurzame opwek en opslag.

“Naast windmolenparken zijn golven en getij ook energiebronnen van de toekomst”, vertelt Petra. “Teamwork Technology, een partner van ons, is bijvoorbeeld bezig met Symphony Wave Power. Dat systeem wekt energie op uit de deining van de zee of oceaan. Studenten van Inholland doen daar stage- en afstudeeropdrachten, en werken in groepen aan businessmodellen.”

Voor een goede integratie is slim onderhoud ook een belangrijk focuspunt. “Neem bijvoorbeeld de windmolenparken op zee. Daarbij scheelt het enorm dat we op afstand kunnen zien wanneer onderhoud nodig is.”

Spannende leeromgevingen die aansluiten op de markt

Eén van de pijlers van TerraTechnica is ‘onderwijs en arbeidsmarkt’. Petra: “We willen spannende leeromgevingen creëren waarin studenten en bedrijven samenwerken. Daarin werken studenten aan real-life cases - in plaats van fictieve opdrachten - en krijgen bedrijven toegang tot jong en fris talent.”

“Onze studenten werken bijvoorbeeld aan ‘Planet Texel’. Daarin zijn ook studenten van andere opleidingen en scholen betrokken. Samen ontwikkelen ze in een hackathon (meerdaags event) plannen om Texel zelfvoorzienend te maken. Deze nieuwe manier van onderwijs is een zeer goede ontwikkeling, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Het is nu af en toe flink zoeken naar ruimte in het curriculum om dit soort projecten te kunnen integreren.”

Naast ‘onderwijs en arbeidsmarkt’ richt TerraTechnica zich ook op ‘ondernemerschap’. Voor deze pijler werkt ze samen met incubator IDEA om studenten te begeleiden bij de start van hun eigen onderneming. “Bij het vak Jong Ondernemen maken studenten van Technische Bedrijfskunde een businessplan en schrijven zich in bij de Kamer van Koophandel. Start-ups met veel potentie maken kans op vouchers van de Rabobank, waarmee ze hun eerste fase kunnen financieren.”

Multidisciplinair samenwerken aan duurzame projecten

De derde pijler die Petra noemt, is ‘onderzoek en innovatie’. “Deze willen we in de toekomst verder uitbouwen door meer samen te werken met andere disciplines. Bijvoorbeeld het domein Agrifood & Life Sciences - dat onder meer bezig is met elektrochemie - en het domein Business, Finance & Law. Uiteindelijk willen we dat alle expertises die we in huis hebben, bij gaan dragen aan de energietransitie. Voor het verduurzamen van energiesystemen is de lector van ‘Energy Resilience and Democracy’ bijvoorbeeld een logische partner, die daarvoor samenwerkt met ENGIE. Anderzijds heb je ook de expertise nodig van de lector ‘Data Driven Smart Society’.”

Het co-creatie project in Huisduinen is een goed voorbeeld van zowel een spannende leeromgeving als multidisciplinaire samenwerking: de gemeente Den Helder heeft met bewoners een omgevingsvisie opgesteld met als doel het dorp zelfvoorzienend te maken. Studenten werken deze visie op verschillende gebieden uit. Zo onderzoekt de opleiding ‘Landscape and Environment Management’ bijvoorbeeld hoe een Voedselbos kan worden ingericht.

Wil jij in contact komen met TerraTechnica? Mail naar Petra Bijvoet.