Nieuwe bestemming voor restafval

26 maart 2020 - 

In maart zijn drie studententeams van Hogeschool Inholland Alkmaar gestart met een pilotproject gericht op de bestemming van restafval. De studenten gaan het restafval afkomstig uit een woning en een trein onderzoeken, nadenken over een nieuwe bestemming en op basis hiervan een business case schrijven.

Boukje Vastbinder, eigenaar van Noorderwind, gaat aan de slag als coach van de studententeams: “Ik ben al 15 jaar bezig met het ontwerpen van oplossingen die de wereld beter maken. De klimaatproblematiek, daar ligt mijn passie. Ik heb de studie productontwerpen afgerond en ik kwam er vervolgens in het werkveld achter dat je als productontwerper tegenwoordig vaak negatief bijdraagt aan klimaatverandering. Daarom ben ik gaan kijken hoe we juist als ontwerpers een positieve bijdrage kunnen leveren. Onze economie is gericht op het maken van nieuwe producten van zogenaamde 'virgin' materialen. Gebruik maken van bestaande afvalmaterialen blijkt in de praktijk heel ingewikkeld te zijn. Ik vind het leuk om studenten kennis te laten maken met deze problematiek en ze er echt onderdeel van te maken. Het leuke aan studenten is ook dat ze nog niet vastzitten in een bedrijf. Hierdoor denken ze meer in mogelijkheden. Zodra je in het bedrijfsleven zit ga je toch anders denken.”

Boukje heeft de afgelopen jaren aan een aantal projecten gewerkt met studenten. Dit keer gaat het om een vak van het Inholland Honours programma, een aanvullend programma voor talentvolle studenten, in samenwerking met de NS en woningcorporatie De Alliantie. “Via TerraTechnica ben ik in contact gekomen met een woningcorporatie. Zij stellen het afval dat zij uit een woning halen die wordt gerenoveerd voor een nieuwe bewoner, beschikbaar. Ook de NS werkt mee en stelt het afval uit een trein die wordt gerenoveerd beschikbaar. Uit een trein komt echt miljoenen kilo’s afval. Dit gaat nu naar de schroot want op dit moment is dat goedkoper, dan dat je het gaat hergebruiken. Met de studenten gaan we het lab in en onderzoeken we de restmaterialen die we hebben gekregen. Voor dit restmateriaal gaan we op zoek naar een nieuwe bestemming. Een nieuwe bestemming die mogelijk ook weer iets positiefs kan bijdragen, niet alleen doordat het nieuwe product gemaakt wordt van dit restmateriaal, maar hopelijk ook doordat het productidee zelf iets positiefs bijdraagt.”

Het studententeam dat voor De Alliantie aan de slag is denkt nu na over nieuwe bestemmingen als raambekleding (shutters) gemaakt van oude deuren, tafels van oude radiatoren en het gebruiken van een cv/expansievat als regenton voor balkons. Hierbij gaat het team ervan uit dat de woningbouwcorporatie zowel de leverancier van de materialen is als de koper van de nieuw gemaakte producten. “Deze week gaan de studenten (digitaal) feedback vragen van experts, dus dan gaan ze erachter komen welke van die ideeën ook echt geïmplementeerd zouden kunnen worden. Aan het einde van dit schooljaar is dit pilotproject afgerond en weten we de resultaten. Ik hoop vanuit elk team een goed uitgewerkte business case te ontvangen zodat we kunnen laten zien dat restmaterialen een nieuwe bestemming geven, voor ieder bedrijf een slim idee is. Het is namelijk mijn ambitie om dit project volgend jaar weer te doen, maar dan met meer teams en dus ook meer opdrachtgevers met meer reststromen. Mogelijk zouden we het zelfs op kunnen nemen in het reguliere onderwijsaanbod. Dan kunnen we echt stappen maken.”