Stolpen voor de toekomst

30 april 2020 - 

Peter van Zutphen, 73 jaar, is zijn hele leven bezig met het platteland en de ontwikkeling daarvan. Denk aan het sociale, agrarische, toeristische en economische aspect, maar ook juist een combinatie van dit alles. Peter is voorzitter van de Boerderijstichting Noord-Holland en is vanuit deze rol betrokken bij het project om stolpboerderijen te verduurzamen.

Peter: “In 1970 ben ik samen met mijn vrouw in een stolpboerderij gaan wonen. In de afgelopen 50 jaar hebben we veel geïnvesteerd in onze stolp. We hebben steeds gekeken naar nieuwe mogelijkheden en hebben er samen met anderen inmiddels een woongemeenschap van gemaakt. Helaas is er nu bijna geen stolp meer waar geboerd wordt. Van nostalgie kan je niet leven, maar cultuurhistorisch bieden de stolpen wel kansen voor de toekomst. Door te kijken naar het verleden kunnen we leren. Voor welke waarde stond de stolp vroeger en hoe kunnen we dat weer meenemen in de toekomst. De stolp biedt 500 jaar agrarische geschiedenis en heeft veel voor Noord-Holland betekent als je kijkt naar het boeren en het ontwikkelen van een gezonde voedselketen. Stolpen hebben natuur en economie met elkaar verbonden en daarnaast de internationale wereld voor Nederland met veel en goed voedsel geopend.

In september 2020 starten 100 afstudeerders van Hogeschool Inholland in Alkmaar op een project over het verduurzamen van stolpboerderijen. “Het mooie vind ik dat het project breed maatschappelijk wordt ingestoken. We kijken naar de cultuurhistorische en energetische aspecten, maar ook naar het maatschappelijk belang en natuurlijk het milieuaspect. Daarnaast is het basisonderhoud van een stolp duur en zijn de energierekeningen hoog. Met verduurzamen kan veel Co2 uitstoot en geld bespaard worden”, aldus Peter.

Studenten gaan in groepen aan de slag met 12 tot 15 stolpboerderijen. De studenten inventariseren eerst de wensen van de bewoners. Op basis daarvan maken ze concrete plannen en ontwikkelen ze een methode voor stolpboerderijen. Peter: “De studenten gaan een leerzame periode tegemoet. Ze komen straks op prachtige plekken en belichten een grote variatie aan functies. Ik kijk zelf erg uit naar het project. Het project wordt professioneel aangepakt en Hogeschool Inholland kan samen met Vrienden van de Stolp de studenten een positieve omgeving bieden. Daarnaast vind ik het fijn om als ervaringsdeskundige een bijdrage te mogen leveren aan het afstuderen van studenten.”

Foto: Door Kenneth Stamp