TerraTechnica 2.0

30 april 2020 - 

“TerraTechnica is een van de voorbeelden van vernieuwing in het onderwijs. Het van buiten naar binnen redeneren vanuit maatschappelijke opgaves spreekt mij enorm aan. Dit is ook de reden dat ik een aanjager ben van TerraTechnica”, vertelt Richard Oerlemans, directeur Hogeschool Inholland van de locatie Alkmaar en het Domein Techniek, Ontwerpen & Informatica.

TerraTechnica is als krachtenbundel van meerdere partners aan het groeien. Er worden meer activiteiten georganiseerd en er lopen grote projecten als Thuisduinen en Planet Texel of Smart Maintenance en geïntegreerde lokale energiesystemen. Ook zijn er samenwerkingen ontstaan met Horizon 2020 en wordt binnenkort gestart met een project rond het verduurzamen van stolpboerderijen. Richard: “Je ziet een positief beeld als je kijkt naar de gecommitteerde partners vanuit overheid en bedrijfsleven. Er is nu ook steeds meer samenwerking met het mbo. De samenwerking vanuit onderzoek en onderwijs kan wat mij betreft wel sterker. Het is dan ook mijn ambitie om docenten en onderzoekers een belangrijkere positie te geven en sterker te laten bijdragen. Ik wil groeien naar een partnership waar alle partijen halen en brengen. Het lijkt mij fantastisch om niet alleen maar na te gaan bij bedrijven waar zij behoefte aan hebben, maar dat docenten ook zelf aangeven welke vraagstukken zij willen laten onderzoeken door studenten. Op die manier wordt er meer kennis toegevoegd en kan er ook weer nieuwe kennis worden vergaard. Zo krijg je niet alleen de aangesloten partners in een opwaartse spiraal, maar ook het onderwijs en onderzoek. Uiteindelijk ben je dan ook weer aantrekkelijker voor nieuwe partners waardoor we groei- en ontwikkelingsgericht verder kunnen.”

Om te groeien als TerraTechnica moet er ook een beroep worden gedaan op bestaande partners. Richard: “Kijk samen kritisch naar de relevatie van bepaalde onderzoeksvragen en projecten met focus en massa. Hoe draagt een vraagstuk bij aan het vergoten van kennis voor de regio? En wil je als partner ook zelf leren? Door hier over na te denken vorm je samen vanzelf een professionele leergemeenschap met een gelijkwaardigheid in leren en doen. Op deze manier ben je als Hogeschool Inholland en TerraTechnica veel waardevoller voor de partners van de toekomst.”

De afgelopen tijd heeft Hogeschool Inholland een ontwikkeling doorgemaakt als je kijkt naar de rol binnen TerraTechnica. Richard: “We hebben een goede uitgangspositie gecreëerd om door te groeien naar een volgende fase. Docenten zijn nu betrokken bij een aantal pareltjes van projecten en door de komst van de nieuwe Lector Duurzame Energie, Carol Olson, hebben we toegang tot een breed kennisnetwerk. Ook op bestuurlijk niveau is het goed om te melden dat Mieke van den Berg als lid van het College van Bestuur het stokje over neemt van Huug de Deugd als het gaat om de regioversterking. Samen met Mieke geef ik actieve sturing aan de ontwikkeling van TerraTechnica naar een 2.0-versie.”

Het belang van TerraTechnica voor Hogeschool Inholland is groot: “Of je nu kijkt naar het activiteitenveld, de energietransitie op grote en kleine schaal, de technische of business consequenties. Wij moeten TerraTechnica echt gaan zien als onderdeel en aanjager van een regionaal kenniscentrum. We moeten er samen dus een extra schepje bovenop doen en als Inholland nog meer kleur bekennen vanuit het geïnvesteerde belang van Inholland. Het liefst zie ik TerraTechnica uitgroeien naar een betere versie van zichzelf waarbij je ook sector overschrijdend kan gaan werken. Dus niet alleen gericht op energietransitie op zichzelf, maar als onderdeel van actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Als we dit dan ook nog multidisciplinair organiseren ben je als TerraTechnica niet alleen nu de koploper, maar blijf je koploper voor de komende jaren.”