‘Voordenken op wat komen gaat’

03 juli 2020 - 

“We hebben flinke stappen gezet in de afgelopen jaar”, vertelt Bouke Veldman, programmamanager TerraTechnica. “De relevante kennis die we nodig hebben binnen het Centre of Expertise, is zowel binnen en buiten Inholland geïdentificeerd en sinds oktober 2019 hebben we een beter beeld van de focus van TerraTechnica, namelijk duurzame lokale energiesystemen”.

TerraTechnica is het afgelopen jaar gegroeid in haar rol als Centre of Expertise duurzame energie, de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheden. Bouke: “Duurzaamheid in de breedte is te groot, daarmee gingen we alle kanten op. Door ons nu vooral te richten op lokale energiesystemen, wordt het voor alle partijen duidelijker welke kennis gevraagd en geboden kan worden. We zijn ons ook bewust van onze rol. Wij zijn geen onderzoeksbureau of ontwerpbureau. Wat wij doen is in een voortraject lectoren, studenten, ondernemers en docenten ondersteunen bij het vinden van goede projecten. Door te signaleren, mensen bij elkaar te brengen en de juiste vraagstellingen te zoeken. Waar bij praktijkgericht onderzoek normaal gesproken het hbo zelf contact zoek met ondernemers, blijkt dat op het gebied van duurzaamheid lastig. Dit omdat duurzaamheid niet van één persoon of bedrijf is. Er moeten meerdere partijen betrokken worden om stappen te zetten. En hier ondersteunen wij.”

Met de thematische insteek die is gekozen wordt de vraagstelling beperkt naar verduurzaming van woonwijken, bedrijventerreinen of agrofood locaties. In de afgelopen tijd zijn verschillende projecten opgezet. Bouke: “Op het gebied van gebouwde omgeving wordt in het nieuwe schooljaar gestart met een project om stolpboerderijen te verduurzamen. Samen met Ondernemend Alkmaar gaat TerraTechnica onderzoeken welke rol Hogeschool Inholland kan spelen bij projectontwikkeling in een nieuwe energiepositieve woonwijk. Er wordt gewerkt aan de invulling van een multidisciplinair project in de gemeente Hoorn samen met de West Friese Bedrijvengroep voor het verduurzamen van een bedrijventerrein in Hoorn. Hier kijken we naar het opslaan van duurzame energie door middel van een valmeer. Kort na de zomer openen we het Asset Management Lab bij Hogeschool Inholland in Alkmaar. Hier kunnen studenten op projectbasis assetmanagement software gebruiken. En deze software willen we ook inzetten voor het testen van duurzame energie-installaties. Samen met de onderzoeksgroep van Hogeschool Inholland zien we ook mooie ontwikkelingen. Zo kijken we per gemeente welke doelstellingen er zijn op het gebied van duurzaamheid en hoe we hier een bijdrage aan kunnen leveren met lokale energiesystemen. Hier worden dan natuurlijk ook hbo-studenten bij betrokken.”

De scope van TerraTechnica is geografisch aan het verbreden. “We zijn langzaam aan het uitbreiden vanuit de regio Alkmaar naar Hoorn, Texel, Den Helder, West-Friesland tot Wieringermeer. Als je kijkt naar de vraagstukken zie je een verbinding met andere onderzoeksgroepen zoals de agrifood-sector. Met smart farming bijvoorbeeld wordt gekeken hoe je voedsel zo snel mogelijk in de stad krijgt, hoeveel energie je daarvoor nodig hebt en waar je die energie dan weer vandaan haalt. Ook is er een koppeling met het mbo. Zo ontwikkelen we samen met het Horizon college in Heerhugowaard een duurzaam energiehuis voor leren, bewustwording en experimenten. Door de verbinding tussen mbo en hbo te leggen komt de doorlopende leerweg tot stand”, vertelt Bouke. “Het leuke aan mijn werk vind ik dat wij proberen voor te denken op wat komen gaat. We starten iets en we weten nooit waar het eindigt. En hier trekken we dan weer lessen uit die we delen met de partners”.