Duurzaam Energiehuis bij Hogeschool Inholland Alkmaar

06 november 2020 - 

Hogeschool Inholland Alkmaar is gestart met de ontwikkeling van een Duurzaam Energiehuis. “Het Duurzaam Energiehuis is een experimenteerruimte voor het verduurzamen van huizen”, vertelt Petra Bijvoet, programmaleider TerraTechnica. “De faciliteiten in het huis moeten straks onderdeel zijn van het onderwijsprogramma van verschillende technische opleidingen binnen de hogeschool.”

We staan als Nederland voor enorme uitdagingen als we kijken naar de energietransitie. Er is veel kennis nodig en daarnaast goede arbeidskrachten om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Petra: “De studenten van vandaag hebben de komende 30 jaar te maken met de doelstellingen van de energietransitie. Daarom is het belangrijk om studenten nu al op te leiden voor de beroepen binnen de energietransitie. Dat zijn niet alleen beroepen die nu al bestaan, maar ook beroepen waarvan we nu nog niet eens weten dat ze er gaan komen. Experimenteren en over de grenzen van je vakgebied kijken is daarbij belangrijk. De hogeschool wil deze multidisciplinaire aanpak stimuleren, het Duurzaam Energiehuis is hier een voorbeeld van. TerraTechnica is in dit project de aanjager geweest en brengt de juiste personen bij elkaar. De hogeschool gaat nu handen en voeten aan het project geven.”

In het Duurzaam Energiehuis komen verschillende faciliteiten te staan. Denk aan warmtepompen, faciliteiten om zonne-energie op te wekken, licht en geluid, klimaatsysteem en een basis domotica systeem. Petra: “Op dit moment is een student van de opleiding Technische Bedrijfskunde bezig met het maken van een begroting en planning. Volgende week start een student van Werkbouwkunde. Hij gaat het huis ontwerpen en onder andere zwaarte berekeningen doen. Het plan is om het huis van twee containers te maken. Dit wordt gedaan door studenten van het Horizon College. De inrichting willen we oppakken samen met bedrijven uit de omgeving. Als het huis klaar is wordt hij verplaatst naar Hogeschool Inholland in Alkmaar. Gemeente Alkmaar heeft voor dit project €60.000 subsidie gegeven.”

De faciliteiten in het Duurzaam Energiehuis kunnen ingezet worden binnen het onderwijsprogramma van de opleidingen als Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Bouwkunde en Technische Bedrijfskunde. Maar ook de opleiding Business Studies kan straks aansluiten als het gaat om het maken van berekeningen. “Wat we uiteindelijk willen is dat er losse modules worden ontwikkeld voor het keuze onderwijs op het gebied van duurzame energie van gebouwde omgeving. Door de toepassingen in het huis ook te delen met de buitenwereld kan je het voor iedereen inzichtelijk maken wat er nu eigenlijk nodig is voor de energietransitie. De technieken zijn vaak wel bekend, maar waar het om gaat is dat je het ook daadwerkelijk gaat uitproberen en ziet hoe ze onderling samenhangen, dat er draagvlak komt en dat het ook financieel haalbaar is. Met het Duurzaam Energiehuis creëren we een spannende leeromgeving en maken we onderwijs dat aansluit op de toekomst. Door het multidisciplinair aan te vliegen en samen te experimenteren leren de studenten naast hun eigen vakgebied ook andere disciplines kennen. En dat is waar het binnen de energietransitie om gaat.”