Zó werkt energie in Nederland van start

16 november 2020 - 

‘Zo werkt energie in Nederland’ is op 12 oktober tijdens de zogeheten Klimaatdag officieel gelanceerd. ‘Zó werkt energie in Nederland’ beoogt een toegankelijk, feitelijk en neutraal overzicht te bieden van de werking van het energiesysteem in Nederland. Als basis voor een geïnformeerde dialoog en van daaruit betere beslissingen over energie en klimaat in Nederland.

‘Zó werkt energie in Nederland’ voorziet volgens de initiatiefnemers in een leemte. Ondanks een overvloed aan beschikbare informatie ontbreekt het aan één plek waar de werking van het energiesysteem op toegankelijke en gezaghebbende wijze wordt gepresenteerd. Ed Nijpels (voorzitter voortgangsoverleg Klimaatakkoord) beaamt dat: “Eigenlijk had het er al moeten zijn. Het is heel goed dat we een standaardwerk hebben wat je kunt raadplegen en waarin objectief de feiten en cijfers staan opgesomd.” ‘Zó werkt energie in Nederland’ wordt een uitgave waarin het energiesysteem stap voor stap in een serie visualisaties inzichtelijk wordt gemaakt. Het boek is bedoeld voor de groeiende groep professionals die komende jaren met het energiesysteem en de transitie aan de slag gaat. De Argumentenfabriek is initiatiefnemer en uitvoerend partner van ‘Zó werkt energie in Nederland’.

Lees hier meer.