Studenten betrekken bij duurzame energie

07 december 2020 - 

André Gerver, Associate Lector Data-Driven Smart Society heeft binnen de onderzoeksgroep van Hogeschool Inholland de taak om de technologie en de toepassing te integreren. Andre: “Wat wij doen is waarde uit data halen en daarbij de juiste business vragen stellen. Op basis van data bepalen we hoe je een technologie naar de markt kan brengen en welke maatschappelijke vraagstukken je zou kunnen oplossen met behulp van data science en machine learning. En uiteindelijk kijken we hoe je daar geld mee kan verdienen”.

Binnen het lectoraat Data-Drive Smart Society werkt André samen met het lectoraat Duurzame Energie. André is ook betrokken bij het Centre of Expertise TerraTechnica: “Ik heb al de nodige projecten op het gebied van duurzame energie gedaan. Zo ben ik nauw betrokken bij projecten met RAVO. Op dit moment doen twee groepen studenten daar onderzoek. Eén groep kijkt door middel van het analyseren van externe data waar vuil het beste opgehaald kan worden. Een andere groep kijkt naar het efficiënt inzetten van de elektrische veegmachines. Er is maar een beperkt aantal laadpalen en je kan de veegmachines niet allemaal tegelijk opladen. De studenten kijken nu naar manieren waarop je dit kan oplossen zonder dat je meteen nieuwe laadpalen aanschaft. Dit is ook meteen interessante informatie voor de gemeente. Met Energieservice Noordwest hebben we gekeken hoe zij kunnen inspelen op energietransitie als Nederland straks helemaal van het gas af moet. Er is nog niet genoeg kennis van bijvoorbeeld warmtepompen en waterstof cv-installaties en wat je dan het best kan inzetten. De studenten hebben daarom op basis van data gekeken naar een nieuw businessmodel.

André is ook betrokken bij POCITYF. Dit is een Europees project om historische steden zoals Alkmaar groener, slimmer en leefbaarder te maken. André: “Het project bevindt zich nog in de beginfase. Vanuit het lectoraat hebben we een technologische rol in dit project. Wij gaan de data die uit het project komt opslaan in een database en de data weer beschikbaar stellen voor andere partijen. In een latere fase kan ik dan met studenten gaan kijken hoe we op basis van de data businessmodellen kunnen ontwikkelen”.

Ook werkt André samen met IDEA, de incubator van duurzame energie. “Ik wil meer aandacht voor studenten om start ups te creëren rond duurzame energie. Er liggen namelijk nog zoveel kansen. Dus aan mij de taak om meer studenten te enthousiasmeren om te ondernemen in de technologie van de toekomst”.