InVesta nu echt zichtbaar in Alkmaar

08 december 2020 - 

De bouw van de nieuwe locatie van InVesta op het Energy Innovation Park in Alkmaar is officieel gestart. Peter Simões, directeur InVesta:“Het gebouw biedt straks ruimte voor pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van groen gas, waterstof en andere duurzame energiedragers. Ook zijn een aantal bedrijven volop bezig met de opstart van vier innovatieprojecten bij InVesta.”

InVestais een kennis- en expertisecentrum dat is opgericht voor het faciliteren van technische innovaties op het gebied van duurzame moleculen zoals groen gas, waterstof of hergebruik CO2. In dit Noord-Hollandse bedrijvencluster werken ondernemers, onderzoekers en overheden samen aan duurzame en innovatieve waterstof en groen gas initiatieven. “InVesta bundelt baanbrekende technologieën en de expertise hiervan. We halen innovaties uit de laboratoria, ontwikkelen ze verder en beproeven ze in pilotprojecten”, zegt Peter.

Innovatieprojecten
In 2016 is een Greendeal gesloten met het Rijk, Provincie Noord-Holland, gemeente Alkmaar, TNO, TAQA, de New Energy Coalition, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Liander en Hogeschool Inholland waarin de partijen zich verenigd hebben om InVesta op te richten. De subsidie die hierbij is toegekend wordt voor een deel gebruikt voor de bouw van het nieuwe InVesta pand. Het andere deel van de subsidie is voor faciliteiten die een aantal bedrijven gaan gebruiken voor hun innovatieprojecten. Peter: “Eén daarvan is Sustenso. Een innovatief project om door middel van bacteriën biogas om te zetten naar groen gas. Een ander project is het realiseren van waterstof infrastructuur om bij het NXT-tankstation in Boekelermeer in Alkmaar straks waterstof te kunnen tanken. In samenwerking met TNO doen we door middel van een vergassingsinstallatie onderzoek naar het omzetten van zeewier naar groengas. En Biolake is een project waarbij we in samenwerking met agrariërs een pilotinstallatie bouwen om groene agro-residuen van de bedrijven, maar ook stromen als riet om te zetten naar hoogwaardige BIOpellets. Deze biobrandstof kan rechtstreeks ingezet worden ingezet in verwarmingssystemen van bijvoorbeeld kassen, maar ook dienen als feedstock voor vergassingsinstallaties. Met deze technologie kunnen dan hoogwaardige producten als biobrandstoffen worden gemaakt.”

Duurzaam gebouw
Het gebouw van InVesta wordt duurzaam gebouwd en krijgt een innovatieve uitstraling. Peter: “Studenten van Hogeschool Inholland in Alkmaar en lokale bedrijven worden betrokken bij het ontwerp van de installaties. Ze bekijken welke mix van beschikbare duurzame energiebronnen gebruikt kunnen worden. Denk aan het lokale warmtenet, een deel van de 20.000 zonnepanelen in de Boekelermeer en het door de bedrijven geproduceerde waterstof en groen gas.”

Van het papier af
Samen met TNO kijkt InVesta ook naar een manier om wind op zee om te zetten naar waterstof. Peter: “Deze demo installatie komt voor drie jaar te staan bij een booreiland voor de Nederlandse kust. Bij InVesta wordt de installatie gebouwd en getest en worden de trainingen voor de operators verzorgd alvorens de technologie in een offshore situatie wordt opgestart.” Peter sluit af: “We zijn als InVesta echt volop in beweging en het is fijn om na een lange tijd van plannen maken, nu echt aan de slag zijn en zichtbaar te worden in Alkmaar.”