Een heel dorp als kenniswerkplaats

18 december 2020 - 

ARTIKEL CITYMARKETING DEN HELDER - Huisduinen loopt voorop! Samen met studenten, gemeente en bedrijven geven de Huisduiners vorm en inhoud aan een eerder vastgestelde omgevingsvisie. Hiervoor ontwikkelde het dorp een experimentele omgeving die ze een kenniswerkplaats noemen. Geen complexe visies en vage meerjarenplannen, maar er wordt gewerkt aan concrete projecten op het gebied van energie en duurzaamheid, voeding en gezondheid, infrastructuur en logistiek en zorg en welzijn, die helpen de klimaatdoelstellingen te behalen.

Een concreet voorbeeld van Huisduinen als open kenniswerkplaats is het voedselbos. Een groot aantal inwoners heeft aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in deze educatieve en innovatieve extra recreatieruimte en aan een ontmoetingsplaats. Vanuit de gemeente wordt het belang dat inwoners voldoende bewegen en gezond eten sterk benadrukt. HBO-studenten van Inholland uit Delft en het ROC kop van Noord-Holland verrichten in dit kader een haalbaarheidsonderzoek naar een voedselbos.

Een voedselbos is een onderhoudsarme, duurzame omgeving voor plantaardige voedselproductie op basis van bio-ecosystemen van voornamelijk fruit, noten en zaden. Lokale horeca heeft aangegeven deze producten te willen integreren in de menu’s en de Helderse Vallei deelt haar kennis m.b.t. het ontwikkelen van educatieve activiteiten. Zo ontstaat een contextrijke leeromgeving waar heel veel ontmoetingen plaatsvinden en op natuurlijke wijze aan draagvlak voor innovatie wordt gewerkt. Wijst het onderzoek uit dat het voedselbos haalbaar en betaalbaar is? Dan kómt het bos er ook.

Binnen het programma ‘thuisduinen2050’ zijn tientallen van dit soort projecten gestart. elke zes maanden nemen hier zo’n dertig tot veertig studenten aan deel. De groep bestaat uit leerlingen uit Den Helder en de regio, maar ook uit studenten van Inholland uit Alkmaar, Haarlem en Delft. een unieke kans om Den Helder bij deze jongeren in de etalage te zetten en aan de regio te binden.

De kenniswerkplaatsmethodiek wordt nu vertaald naar andere delen van Den Helder, bijvoorbeeld De Schooten. Hier bestaan weliswaar hele andere vragen en behoeften bij bewoners dan in Huisduinen, maar de blauwdruk voor samenwerking tussen gemeente, bewoners, bedrijven en studenten vormt ook hier de basis.

Kijk voor meer informatie op de website: www.thuisduinen2050.nl