Waddenfonds investeert in behoud (stolp)boerderijen

06 april 2021 - 

De Boerderijenstichting Noord-Holland ontvangt van het Waddenfonds een bedrag van € 390.000 voor het behouden van de cultuurhistorisch belangrijke boerderijen. Met dit bedrag wordt aan minimaal negen boerderijen een nieuwe functie geven, zoals bijvoorbeeld een B&B of zorgboerderij. Een deel van de subsidie komt ten goede aan Stolpenmeester, een project van Hogeschool Inholland waarbij studenten meedenken met het terugdringen van het energieverbruik van stolpen.

Karakteristieke (stolp)boerderijen in het Waddengebied
Het project ‘Karakteristieke (stolp)boerderijen in het Waddengebied’ heeft het behoud van de cultuurhistorisch belangrijke boerderijen, erven en het omliggende landschap als doel. Het is een initiatief van de Boerderijenstichting Noord-Holland waarbij de boerderijenstichtingen van Fryslân en Groningen zich hebben aangesloten. De boerderijen zijn belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke elementen in de streek en worden gezien als iconen van de plattelandscultuur. Dit wordt onderkend door het Waddenfonds dat € 390.000 in het project investeert.

De boerderijenstichtingen willen met de subsidie minimaal negen en maximaal twaalf markante voorbeeldboerderijen een nieuwe functie geven, zoals bijvoorbeeld een B&B of zorgboerderij. Eigenaren worden door de stichtingen ondersteund bij de functieverandering. Zo worden ze geholpen bij het landschappelijk inpasbaar maken van de veranderingen aan hun boerderij, en ook bij het terugdringen van het energieverbruik. De kennis en ervaringen worden onder andere gedeeld in digitale communities voor andere boerderijeigenaren. Het project start in voorjaar 2021 en duurt drie jaar. Elke voorbeeldboerderij krijgt een ontvangstruimte en digitale middelen om op locatie informatie te geven over het project. Voor fietsers en wandelaars komt er een verhaalzuil aan de weg. Ook worden promotiefilmpjes en een reizende expositie gemaakt.

Samenwerking studenten
Ruim 90 studenten van de opleidingen Bouwkunde en Werktuigbouw van Hogeschool Inholland in Alkmaar hebben vorig jaar gewerkt aan het project Stolpenmeester. In een paar maanden tijd hebben zij met stolpeigenaren gesproken over het verduurzamen van hun stolp. Op basis van de gesprekken en onderzoek hebben de studenten een advies gegeven. De stolpeigenaren die meewerkte in het project kregen een presentatie van de uitkomsten. Deelnemer Willemieke Ottevanger vertelt: “De studenten hebben zorgvuldig onderzocht wat er mogelijk zou kunnen zijn en hebben vooral bouwkundig en technisch gekeken naar de concretisering. Het werd allemaal erg mooi en inzichtelijk gepresenteerd door het studententeam. Als opdrachtgever ben ik nu weer een stuk verder in mijn zoektocht naar herbestemming en verduurzaming van de mijn stolp”.

Met de subsidie gaat Inholland het project een vervolg geven. Niels Sijpheer, docent Hogeschool Inholland: “Het onderwijsdoel staat centraal. Ten eerste willen we dat studenten kennismaken met echte opdrachtgevers en echte opgaven. Dus even geen bedachte opdrachten uit een boek of van een docent. Vervolgens laten we de studenten in dit project praktisch kennis maken met de enorm interessante uitdaging van de energietransitie. En last, but not least: de studenten ervaren samenwerking met andere vakgebieden en de hierbij behorende uitdagingen van bijvoorbeeld het begrijpen van elkaars werelden en taal.”

Partners
De Boerderijenstichting Noord-Holland is penvoerder en trekker van het project. Het project is samen met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, het Nationaal Restauratiefonds, Hogeschool Inholland, Mooi Noord-Holland, Libau, Holland Boven Amsterdam en Visit Wadden opgezet. Ook de drie provincies zijn betrokken.