Hoe gaat Regiogroen bijsturen om rendabel te blijven?

29 april 2021 - 

TerraTechnica partner Stadwerk 072 in Alkmaar heeft een dochteronderneming Regiogroen. Zij werken in de groenvoorziening met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het resultaat en de winst van de onderneming nam de laatste jaren af. In 2020 werd een klein verlies geboekt. Dit is vooral te wijden aan de begeleidingskosten. Aan Dione van Rijn, vierdejaars student Finance and Control aan Hogeschool Inholland in Haarlem de vraag om hier onderzoek naar te doen en met aanbevelingen te komen.

Dione: “Mijn opdracht was om te kijken waar de begeleidingskosten vandaan komen, hoe we deze kunnen beheersen en het resultaat kunnen verbeteren. Uit mijn onderzoek blijkt dat er een aantal aspecten zijn die het vooroorzaken. Regiogroen haalt nu mensen bij twee organisaties vandaan met allebei een andere insteek. De ene organisatie helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt direct aan een baan. De andere organisatie begeleidt de mensen zelf en hebben ook een werkplaats waar ze worden klaargestoomd en al werkritme meekrijgen voordat ze bij Regiogroen komen. Bij deze laatste groep mensen is minder begeleiding nodig. Het nadeel is alleen dat de instroom via deze organisatie daalt. Ook is er een wetswijziging doorgevoerd waardoor mensen die in het groen werken bij de gemeentes blijven waardoor het aantal via organisaties als Regiogroen afneemt.”

Het werk dat bij Regiogroen wordt gedaan is relatief zwaar werk. Er is kennis nodig van veel verschillende aspecten en je werkt natuurlijk buiten. Dione: “Een van mijn aanbevelingen is om tijdens de proefperiode van een maand kritisch te kijken naar de lange termijn. Gaat deze persoon het wel redden? Als je de selectie strenger maakt na een maand voorkom je dat je veel tijd, en dus ook geld, steekt in iemand terwijl hij of zij het toch niet gaat redden na bijvoorbeeld zes maanden. Andere aanbevelingen zijn om een ander soort begeleiding aan te gaan bieden. Meer focussen op wat de mensen nodig hebben zodat het efficiënter gaat lopen. Ook is het slim om minder grote opdrachten aan te pakken. Beter kleine opdrachten en die goed doen.”

Voor Regiogroen is het volgens Dione goed om de balans op te maken: “Het is top dat er alles aan wordt gedaan om mensen aan het werk te krijgen, maar het moet wel rendabel zijn. Ik heb een prognose gemaakt, door de afnemende trend kan het zonder bijsturen hard gaan met het resultaat. Voor Stadswerk 072 is mijn onderzoek en adviesrapport aanleiding om met het management te bespreken en aan te kaarten hoe ze de aanbevelingen kunnen implementeren. Voor mij was het een leuk onderzoek om te doen, al maakte de maatregelen het wel lastig omdat je niet écht meedraait in het bedrijf. Maar ondanks dat heb ik wel echt een toegevoegde waarde kunnen leveren voor het bedrijf.”