Steven Koper aan de slag bij TerraTechnica en Tech@Connect

15 november 2021 - 

Per 15 november 2021 start Steven Koperin de nieuwe combinatiefunctie business developer TerraTechnica en programmadirecteur Tech@Connect. In deze rol gaat hij zich bezighouden met de doorontwikkeling en verduurzaming van de programma’s TerraTechnica en Tech@Connect. Het doel is om een goed functionerende, innoverende en sterke technieksector te laten ontstaan in Noord-Holland Noord.

De regio Noord-Holland Noord is een innovatieve regio met een ondernemend bedrijfsleven, waar unieke kansen liggen voor uitdagende (technische) loopbanen. Of het nu gaat om de energietransitie, smartfarming of maritieme innovatie via sleuteltechnologieën als robotisering, drones, AR/VR, data science en digitalisering: samen bouwen we aan een duurzame en unieke samenleving.

Het is essentieel dat de banen die deze ontwikkelingen opleveren ingevuld kunnen worden. Een grote uitdaging in tijden waar de vraag naar personeel groot is. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er mensen zijnmet de juiste opleiding, competenties en kennis. Aan de andere kant is het noodzakelijk dat bekend wordt dat uitdagend en uniek werk makkelijk te vinden is in Noord-Holland Noord. En dat je in onze regio veel kansen hebt om je blijvend te ontwikkelen, jong en oud. Om dit samen te laten komen is het van belang dat onderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken. Via onder meer praktijkopdrachten, multidisciplinaire onderzoeksprojecten en stages wordt het leren en ontwikkelen in en met de praktijk vormgegeven.

Twee actieve programma’s die deze verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs leggen zijn TerraTechnica en Tech@Connect. Voor beide programma’s geldt dat vraagstukken vanuit het bedrijfsleven op het terrein van innovatie gelinkt moeten worden aan het onderwijs. De uitdaging is de initiatieven met elkaar te verbinden en te versterken.

TerraTechnica en Tech@Connect
TerraTechnica is een triple-helixorganisatie van bedrijfsleven en onderwijs, gefaciliteerd door de overheid in Noord-Holland Noord. TerraTechnica verbindt vraaggestuurd hoger onderwijs en toegepast onderzoek aan de uitdagingen in de regio, maar biedt ook toegang tot de nieuwste kennisontwikkeling.

Tech@Connect is een netwerkplatform opgericht in 2016, met een groot aantal partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de Kop van Noord-Holland. Aan de hand van een programma met vier actielijnen (kiezen, leren, werken en innoveren in de technische, maritieme en energiesector) zijn er activiteiten opgezet in samenwerking tussen overheden, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en andere organisaties.

Daarnaast ontstaan er nieuwe kansen door onder meer de uitbreiding van de Koninklijke Marine en de extra inzet van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland. Het gaat dan om technische ontwikkelingen als waterstof en maritieme technologie (waaronder maritieme drones en AR/VR)

Wethouders Kees Visser en Theo Meskers zijn blij met de komst van Koper. Wethouder Kees Visser: ‘Er zijn veel kansen voor de regio om zich te ontwikkelen op het gebied van de technische, maritieme en energiesector. De Regio Deal is daarbij een belangrijke aanjager waarmee we deze kansen ook daadwerkelijk kunnen benutten. Met de komst van Steven Koper zetten we een belangrijke stap in het versterken van de link tussen onderwijs en arbeidsmarkt.’ Wethouder Theo Meskers vult aan: ‘Tech@Connect is het platform om onderwijs en arbeidsmarkt te verbinden. Met Steven Koper in de rol van programmadirecteur Tech@Connect zetten we een belangrijke stap om dit nog steviger aan te pakken. Daarbij ben ik ook zeer verheugd dat er een directe link met Terra Technica ontstaat door het vormgeven van de combinatiefunctie.’

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Eén van de partners in TerraTechnica en Tech@Connect is het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Het Ontwikkelingsbedrijf is al dagelijks actief betrokken bij vele innovatieve projecten, activiteiten en bedrijven en heeft de opdracht de uitdagingen bij bedrijven en projecten in Noord-Holland Noord te vertalen naar concrete opgaven voor het hoger en middelbaar beroepsonderwijs. Ook ligt er een rol in het terugbrengen van opgedane kennis naar het bedrijfsleven. Zo ontstaat er een opgaande spiraal in samenwerking en kennisontwikkeling.

Verbinden en samenwerken
Voor Steven Koper de uitdaging om de verschillende initiatieven met elkaar te verbinden en te versterken om doelstellingen, ten behoeve van de ontwikkeling van human capital, optimaal te verwezenlijken.

Koper: “Ik heb een achtergrond in de civiele techniek en bedrijfskunde. In mijn loopbaan ben ik actief geweest met infrastructuur bij verschillende gemeenten en de laatste jaren bij Stadswerk072. Ik heb gewerkt in verschillende rollen en altijd de samenwerking gezocht met partners. Omdat ik in deze regio woon, ken ik Noord-Holland Noord goed. Ik heb er zin in om mijn horizon te verbreden en straks bezig te zijn met innovatie, management en vooral samenwerken en verbinden. De combinatie van techniek, maritiem en energie maakt de functie voor mij reuze interessant. Ik kijk er enorm naar uit om kennis te maken met nieuwe stakeholders en deze nieuwe functie naar mijn eigen hand te zetten.”