Behoefte bewoners omzetten naar duurzame oplossingen

25 april 2022 - 

In maart 2022 wordt een werkboek uitgebracht voor woningcorporaties over het betrekken van bewoners bij het verduurzamen van een wijk. Dit werkboek is een praktische uitkomst van POCITYF, een project om Alkmaar groener, slimmer en leefbaarder te maken.

POCITYF
Gemeente Alkmaar wil in 2050 een CO2 neutraal zijn. Maar hoe bereik je dat? Een van de projecten om hieraan bij te dragen is POCITYF. In het leven geroepen door de Europese Unie om historische steden zoals Alkmaar groener, slimmer en leefbaarder te maken. Alkmaar is samen met Évora (Portugal) een voorbeeldstad. De twee voorbeeldsteden passen verschillende duurzame oplossingen toe, waar andere historische steden in Europa van leren. Zij passen die duurzame oplossingen vervolgens ook toe. Suzanne Nieuwenhuijs is sinds april 2021 Programmamanager POCITYF bij de Gemeente Alkmaar: “We hebben een veelomvattend programma gericht op vier lijnen. Zo willen we energie positieve wijken creëren en een flexibel netwerk opzetten waarin je flexibel gebruik kan maken van energie en de verschillende bronnen. Daarnaast kijken we hoe we elektrisch vervoer kunnen koppelen aan het flexibele netwerk en in de laatste lijn richten we ons op het betrekken van bewoners van de gemeente bij de energietransitie. Er gebeuren al zoveel goede dingen. De kunst is om elkaar te vinden en te versterken en daar gaan we meer gas op geven. ”

Bloemwijk
Een van de deelprojecten binnen POCITYF is citizen engagement. Suzanne: “We kijken naar manieren om mensen vanuit verschillende doelgroepen te activeren om het beleid te maken. Dit gaat dus verder dan alleen het toetsen van beleid. Het verduurzamen van de Alkmaarse wijk Bloemwijk is een traject waar dit echt prachtig is gegaan. Als bij een traject 90% van de bewoners akkoord is met de duurzaamheidsmaatregelen, dan heb je in mijn ogen als woningcorporatie goed gedaan. Daar kunnen we veel van leren”.

Betrokken bij het onderzoek rond de betrokkenheid van bewoners bij het verduurzamen van Bloemwijk is Joke Kort van TNO: “We hebben onderzoek gedaan hoe de woningcorporatie huurders normaal betrekt bij veranderingen. Daarna hebben we gekeken hoe dit bij de bewoners van Bloemwijk is gedaan bij dit duurzaamheidstraject. Hier hebben we de punten uitgehaald waar we van kunnen leren en hebben we een heel concreet en praktisch werkboek van gemaakt. Een handleiding met een stappenplan die je kan doorlopen om bewoners bij het verduurzamen van wijken kan betrekken. Het werkboek wordt deze maand uitgereikt en moet een houvast zijn voor alle woningcorporaties in het land. Wat ik opvallend vond bij dit traject, is dat er eerst gekeken is naar de behoefte van bewoners. Wat is nu echt belangrijk voor bewoners in het leven en ook de leefomgeving? Dit is dus breder dan alleen de energietransitie. Op basis van die bevindingen is gekeken hoe energie daarbij aan kan sluiten. Als iemand bijvoorbeeld last heeft van geluidsoverlast, dan kan isoleren een oplossing zijn. En dit is meteen heel duurzaam.” Vanuit TNO is er een wens om het vervolgtraject in Bloemwijk ook te onderzoeken. Joke: “Wat je vaak ziet in dit soort projecten is dat er onderzoek wordt gedaan in het voortraject. Er zijn nog niet veel onderzoeken vanaf de implementatie en uitvoering. Dus hoe bevalt het wonen na de implementatie? En hoe kijkt men terug op zo’n traject? Dit willen we nu graag gaan oppakken en weer van leren. Deze punten nemen we dan ook weer op in het praktische handboek.”