Over TerraTechnica

TerraTechnica geeft de toekomst energie

Onze planeet staat voor meer uitdagingen dan ooit. Als meest innovatieve energieregio willen we de wereld slimmer en duurzamer maken met behulp van de nieuwste technieken. Een missie die voltooid kan worden door krachten te bundelen. Daarom hebben wij als regio Noord-Holland Noord TerraTechnica in het leven geroepen. Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, studenten, gemeenten, provincie en regionale partners die samen werken aan een duurzame wereld.

Binnen TerraTechnica verbinden wij vraaggestuurd onderwijs, toegepast onderzoek en ondernemerschap met de ambitie om hét expertise- en innovatieplatform van Nederland voor duurzame energietechnologie te worden.

TerraTechnica geeft studenten de kans om ervaring en kennis op te doen in een breed netwerk en om te werken aan interessante duurzame energie projecten bij top-of-the-bill bedrijven in de regio.

Bedrijven en regionale overheden krijgen bij TerraTechnica toegang tot praktijkgericht onderzoek. Zij komen in contact met goed opgeleide jongeren die het verschil willen maken in de wereld. Bedrijven krijgen ondersteuning bij het formuleren en aanbieden van onderzoeksopdrachten, stageplaatsen en andere projecten richting student. Ook hebben bedrijven vanuit het kennis- en expertisecentrum directe toegang tot de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, data science en andere technologische toepassingen.


Missie TerraTechnica


Werken aan wereldwijde klimaatuitdagingen

Vandaag de dag is er één uitdaging belangrijker dan alle andere. Onze energiebronnen moeten veranderen. Hoe dan ook. Zon, wind, regen, biomassa, geo-thermie, golven en getij zijn onze energiebronnen van de toekomst. Die toekomst begint niet morgen, maar is nu al aan de gang.


Lokale duurzaamheidsoplossingen

Nergens in Nederland gaat de ontwikkeling van duurzame energie zo snel als in regio Noord-Holland Noord. Een aantal bedrijven gaat zelfs wereldwijd aan de leiding. De energie-oplossingen uit onze regio dragen bij aan oplossingen voor het wereldwijde klimaatprobleem. Verbinding van alle kennis die onze regio voorhanden is, is daarbij van groot belang. Studenten dragen met hun kennis bij aan het lokale bedrijfsleven en leren aan de hand van echte praktijkcases. Het bedrijfsleven heeft gemakkelijker toegang tot onderzoeksresultaten, die zij kunnen toepassen bij de ontwikkeling van duurzame energie.


Samenwerken aan een duurzame wereld

Het is tijd om krachten te bundelen. Ideeën, talenten, en kennis die we in huis hebben moeten we delen. Met TerraTechnica nemen wij daarin het voortouw. Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en onderzoek betekent kracht in het kwadraat. Samen staan we het sterkst om onze duurzame wereld vorm te geven.