Over TerraTechnica

Noord-Holland Noord verbonden door TerraTechnica

Onze planeet staat voor meer uitdagingen dan ooit. Als meest innovatieve energieregio willen we de wereld slimmer en duurzamer maken met behulp van de nieuwste technieken. Een missie die voltooid kan worden door krachten te bundelen. Daarom hebben wij als regio Noord-Holland Noord TerraTechnica in het leven geroepen. Met dit platform verbinden wij vraaggestuurd onderwijs, toegepast onderzoek en ondernemerschap.

Werken aan duurzaamheid

De belangrijkste uitdaging voor de toekomst is onze duurzame energievoorziening. Fossiele brandstoffen maken plaats voor een energieneutrale motor die onze maatschappij laat draaien. Een belangrijke taak is daarbij weggelegd voor studenten van diverse (technische) opleidingen. Met hun bijdrage wordt het bedrijfsleven nog beter in het ontdekken van gouden formules. Daarom is het voor studenten zaak goed te weten wat er speelt in de dagelijkse praktijk. Dat betekent vaker de schoolbanken verruilen voor het echte werkveld en fictieve opdrachten voor actuele vraagstukken. Tegelijkertijd krijgt het bedrijfsleven gemakkelijker toegang tot toegepast onderzoek. De energietransitie wordt pas een succes als hij weerklank vindt bij de maatschappij. Alleen een technologisch verhaal is nog niet voldoende. Daarom is er ook een belangrijke rol weggelegd voor studenten uit niet-technische studierichtingen.

Wereldspeler in energie

Noord-Holland Noord is een absolute wereldspeler als het om duurzame energie gaat. Bedrijven en kennisinstellingen uit onze regio hebben dankzij hun innovatieve energieoplossingen wereldfaam verworven. Neem de ontwikkeling van onderwaterturbines om getijde-energie op te wekken. Ook zijn we een voorloper in het energieneutraal maken van de glastuinbouw. Met TerraTechnica geven wij die ontwikkelingen extra power. Want innovatie kan wat ons betreft niet snel genoeg gaan. Nieuwe ideeën krijgen zo meer kans om uit te groeien tot succesvolle producten. Start-ups komen tot leven. En binnen het onderwijs worden de wegen van digital science, big data en data science verder verkend. Dat alles begint met verbinding van kennis en kunde in de meest energieke regio van Nederland!


Missie TerraTechnica


Werken aan wereldwijde klimaatuitdagingen

Vandaag de dag is er één uitdaging belangrijker dan alle andere. Onze energiebronnen moeten veranderen. Hoe dan ook. Zon, wind, regen, biomassa, geo-thermie, golven en getij zijn onze energiebronnen van de toekomst. Die toekomst begint niet morgen, maar is nu al aan de gang.

Lokale duurzaamheidsoplossingen

Nergens in Nederland gaat de ontwikkeling van duurzame energie zo snel als in regio Noord-Holland Noord. Een aantal bedrijven gaat zelfs wereldwijd aan de leiding. De energie-oplossingen uit onze regio dragen bij aan oplossingen voor het wereldwijde klimaatprobleem. Verbinding van alle kennis die onze regio voorhanden is, is daarbij van groot belang. Studenten dragen met hun kennis bij aan het lokale bedrijfsleven en leren aan de hand van echte praktijkcases. Het bedrijfsleven heeft gemakkelijker toegang tot onderzoeksresultaten, die zij kunnen toepassen bij de ontwikkeling van duurzame energie.

Samenwerken aan een duurzame wereld

Het is tijd om krachten te bundelen. Ideeën, talenten, en kennis die we in huis hebben moeten we delen. Met TerraTechnica nemen wij daarin het voortouw. Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en onderzoek betekent kracht in het kwadraat. Samen staan we het sterkst om onze duurzame wereld vorm te geven.

Meer informatie kun je vinden in deze brochure (PDF)