Greenport Noord-Holland noord

“Hoogtechnologische oplossingen voor voedselvraagstukken houden ons elke dag opnieuw bezig”

(Martijn Grosmann, projectleider Greenport)

De agribusiness van Noord-Holland Noord opereert op wereldniveau! Maar liefst 6500 agrarische bedrijven bevinden zich op dit stukje Holland. Van glastuinbouw tot zilte teelt, van fruit tot fresia’s, van biologische productie tot grootschalige voedselverwerking. Greenport is de spil tussen al die verschillende bedrijven in de regio. Het stimuleren en initiëren van innovatie is ons hoogste doel. Door overheden, onderwijs en kennisinstellingen met elkaar te verbinden, heeft innovatie de meeste kans van slagen. Het gaat immers niet alleen om het telen van het voedsel van vandaag, maar ook om de wereldwijde voedselvoorziening van morgen.

Wereldwijde voedselvraagstukken

De wereldbevolking groeit en goede landbouwgronden worden schaarser. Het klimaat verandert en de bescherming van onze planeet staat onder druk. Niet voor niets horen de 44 bedrijven die zich hebben verenigd in SeedValley bij de wereldtop. Zij houden zich bezig met de veredeling van zaden en planten. Specialisten werken bijvoorbeeld aan plantenrassen met hogere opbrengsten. Of aan soorten die optimaal groeien onder specifieke klimaatomstandigheden. Bij Greenport houden hoogtechnologische oplossingen voor voedselvraagstukken ons elke dag opnieuw bezig. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuw bloed in onze agrarische bedrijven om die oplossingen te blijven vinden. We werken bovendien nauw samen met de Amsterdam Green Campus van de VU en de UVA. Lectoren, studenten en bedrijfsleven vinden er elkaar op het gebied van green environment en green chemistry. Bij Greenport raak je nooit uitgeleerd. Je high tech-kennis kun je bij ons inzetten voor de toekomstige voedselvoorziening.

www.greenportnhn.nl