HVC

“HVC wil gemeenten en waterschappen koploper maken bij het hergebruiken van grondstoffen en het verduurzamen van de energiehuishouding.”

(Douwe Andela, HR-manager HVC Groep NV)

Nutsbedrijf HVC laat de circulaire maatschappij op volle toeren draaien. Alles wat je thuis weggooit, is bij ons nog lang niet afgeschreven. Daar kunnen we nuttige grondstoffen uit halen. Neem gft-afval: dat levert naast compost biogas op. En ook aan de ontwikkeling om uit restafval waardevolle stoffen te halen wordt hard gewerkt. De eerste bodemaswasinstallatie hebben we al neergezet in samenwerking met Boskalis Environmental. Daarmee kunnen we uit restafval schone bodemas winnen als grondstof voor onder andere wegenbouw.

Circulaire maatschappij

De kringloop van productie, consumptie en afvalverwerking willen we sluiten. Daarom werken we samen met gemeenten en waterschappen aan een leefbare omgeving met minder CO2-uitstoot. Het milieu staat bij ons altijd op nummer een. En de financiële opbrengsten van de projecten die wij uitvoeren, vloeien terug naar de maatschappij. HVC staat sowieso midden in de samenleving. Niet alleen omdat wij er dagelijks het afval ophalen, maar ook omdat wij mensen proberen te stimuleren afval goed te scheiden. Het restafval dat geen nieuwe grondstoffen meer oplevert, wordt door middel van verbranding omgezet in duurzame energie. Daardoor zijn we weer minder afhankelijk van de fossiele brandstoffen. Daar dragen ook de projecten op het gebied van wind- en zonne-energie aan bij. Bij HVC geven we afval nieuwe waarde en zien we de toekomst zonnig in!

www.hvcgroep.nl