KIM Plus Delta en UPD

“Voorspellend onderhoud is zowel LEAN als ‘to the point’”

(Marco Wessels, managing partner KIM Plus Delta, en Jeroen Schreven, directeur Impact UPD)

Elk zichzelf respecterend bedrijf wil continu verbeteren. Hoe zijn processen robuuster en efficiënter te maken? Waar dat raakt aan het onderhoud van machinelijnen, vinden adviesbureaus UPD en KIM Plus Delta elkaar. Menig productiebedrijf wenst geen enkel risico te lopen op onverwachte stilstand - en dus op kostbaar productieverlies - en bouwt daarom algemene controles in, zoals planmatig onderhoud.

Begrijpelijk, maar hoe efficiënt is dat? En in hoeverre levert dit de gewenste zekerheid op? Stel dat je op basis van big data min of meer een storing kunt zien aankomen. Dan kun je gericht preventief ingrijpen. Dat is LEAN en ‘to the point’ tegelijk. De opkomst van dit voorspellende onderhoud wekte de interesse van Marco Wessels van KIM Plus Delta, gespecialiseerd in hoogwaardig asset management.

“Vooralsnog worden vooral de technische gegevens van een lijn geanalyseerd, maar als je daar productie- en kwaliteitsinformatie aan toevoegt, leidt dat tot betrouwbaardere prognoses. Het integreren van verschillende datastromen tot een completer en effectiever sturingsdashboard gaan we uitwerken met Hogeschool Inholland.”

Maar met techniek alleen ben je er niet. Om succesvol te zijn in voorspellend onderhoud, moet er bij de bewuste bedrijven ook iets veranderen in de cultuur en organisatieprocessen. Juist daar ligt de kracht van de proces- en resultaatverbeteraars van UPD. Jeroen van Schreven: “Hoe leer je te vertrouwen op data? Waar komen informatiestromen samen en wie neemt op welk moment de juiste beslissingen? Met TerraTechnica gaan we het complete plaatje onderzoeken.”

www.kimplusdelta.nl

www.upd.nl