LTO Noord

“Agrariërs in de moderne land- en tuinbouw hebben behoefte om steeds te blijven vernieuwen”

(Nico Verduin, LTO Noord)

Agrarische bedrijven spelen een grote rol bij het duurzamer maken van onze voedselproductie. LTO Noord vertegenwoordigt de agrarische sector van Noord-Holland. We ondersteunen onze leden, boeren en tuinders om zich te kunnen ontwikkelen. Ontwikkelingen komen namelijk in sneltreinvaart op ze af. Daardoor kan het bestaan van een agrariër behoorlijk turbulent zijn. Toenemende internationalisering en de invloed van milieu en klimaat zijn bepalend voor hun bedrijf. Agrariërs in de moderne land- en tuinbouw hebben behoefte om steeds te blijven vernieuwen. Daarom is de verbinding tussen technisch onderwijs, kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven in onze regio van levensbelang.

Klimaatdoelstellingen

Het Klimaatakkoord van Parijs is een actueel onderwerp dat ons bezighoudt. Het dwingt ons om na te denken over nieuwe kansen. Productieprocessen maken we efficiënter. Daarnaast zien we potentie in duurzame energie via biomassa, zonnepanelen op agrarische daken en windmolens. Onze ambitie om de glastuinbouw energieneutraal te maken is hoog maar haalbaar. De agrarische sector levert bovenal een waardevolle bijdrage aan het mondiale voedselsysteem. Nederland is al twee keer uitgeroepen tot ‘Nummer 1 voedselland van de wereld’ door Oxfam Novib. Daarnaast zorgen onze agrariërs voor vergroening van onze leefomgeving. Want bloemen, planten, en bomen maken de wereld letterlijk mooier en gezonder.

www.ltonoord.nl