Ondernemend Alkmaar

“Het leggen van verbinding tussen bedrijfsleven en hogeschool is waar het ons om draait”

(Gijs Schot, Voorzitter Ondernemend Alkmaar)

Onbekend maakt onbemind, luidt het spreekwoord. Hoog van de toren blazen zit niet in de aard van de Noord-Hollandse bedrijven. Maar dat neemt niet weg dat er heel veel koplopers opereren in onze regio. Een groot aantal van deze bedrijven draait mee op wereldniveau. Zij concurreren met grote Europese spelers! Onze regio loopt over van technische know how. Op het gebied van onder meer technologie en duurzame energie, worden er innovatieve producten en diensten ontwikkeld. Genoeg kennis in huis dus, maar tegelijkertijd is de vraag naar nieuwe kennis groot.

Kennis delen

Onderwijs en ondernemers hebben elkaar de komende jaren dus hard nodig. Daar zet Ondernemend Alkmaar zich voor in. Een financieel steentje bijdragen aan TerraTechnica is daar een mooi voorbeeld van. Of aan het Mix & Match Event, waarbij het lokale bedrijfsleven en studenten van technische opleidingen met elkaar in contact komen. Het leggen van verbinding tussen bedrijfsleven en hogeschool is waar het ons om draait. Door het delen van kennis en leren in het werkveld kunnen we nog beter innoveren. En voor iedereen die denkt aan een technische start-up? Noord-Holland Noord is de uitgelezen plek om er een succes van te maken!

www.ondernemendalkmaar.nl