Provincie Noord-Holland

“Dit is de plek waar je je technische carrière een boost kunt geven”

(Lenne Merbis, beleidsmedewerker Arbeidsmarkt & Onderwijs, Provincie Noord-Holland)

Je hebt als student een technische studie afgerond in Noord-Holland. Met je diploma op zak heb je de banen voor het uitkiezen. De grote steden lonken! Maar wist je dat regio Noord-Holland Noord ook bruist van energie? In de kop van Noord-Holland worden veelbelovende energie-oplossingen ontwikkeld. Het is een van meest vooruitstrevende delen van ons land op het gebied van techniek en technologie. Maar in deze regio heerst ook de mentaliteit om daar niet te veel ruchtbaarheid aan te geven. Tijd dus om Noord-Holland Noord op de kaart te zetten.

Carrière in techniek

Als Provincie Noord-Holland hebben we onderzocht wat de belangrijkste behoeften van bedrijven in de regio zijn. Conclusie: de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs moet verbeteren. Daarmee zal de economische positie van de regio worden versterkt. Als Provincie is het onze taak om de randvoorwaarden voor die ontwikkeling te scheppen. Daarom hebben we TerraTechnica in het leven geroepen. Verbinding leggen tussen bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek is waar het om draait. Dit is de plek waar je je technische carrière een boost kunt geven. Tegelijkertijd kunnen organisaties veel leren van de kennis die voortkomt uit onderwijs- en onderzoeksinstellingen. In 2040 willen we als provincie energieneutraal zijn. In Noord-Holland Noord kun je een belangrijke maatschappelijke missie volbrengen!

www.noord-holland.nl