Projecten

TerraTechnica richt zich op het verduurzamen van woonwijken, bedrijventerreinen of agrofood locaties. En helpt lectoren, studenten, ondernemers en docenten bij het vinden en de uitvoering van duurzame energieprojecten.

Denk hierbij aan projecten als Duurzaam Energiehuis, POCITYF, Stolpenmeester, Planet Texel en Huisduinen.

Expeditie Kenniswerkplaats methodiek
In september 2020 verscheen een verslag van Heleen Bouwmans over een boeiende expeditie in het beroepsonderwijs: 'Expeditie Kenniswerkplaats methodiek'. Klik hier om dit verslag te downloaden.

Zie hieronder het beschikbare materiaal van 'Expeditie Kenniswerkplaats methodiek':
Actielijn Expeditie KWPM invulschema
Actielijn Expeditie KWPM jan 2019
Beslisboom soort onderzoek
Handboek voor het onderwijs | Thuisduinen 2050
Framework Senge
Gideonsbende
Middenpagina invulbaar rollenschema
Model Duurzaam Pionieren
Onderzoeksvraag Planet Texel
Planet Texel programma mrt20
Rolbezetting in de voorbeeldprojecten
Rollen ecosysteem invulschema
Vele handen
Werkplan in progress